Obniżenie poziomu chloru związanego w basenach kąpielowych

SPID Mobilny System Płukania i Dezynfekcji Ozonem służy do dezynfekcji:

  • wody technologicznej,
  • infrastruktury technicznej,
  • atrakcji wodnych.

Dozowanie wody wysoko ozonowanej:

  • przed filtry żwirowo-piaskowe,
  • przed filtry z węglem aktywnym,
  • w przerwach technologicznych bezpośrednio do instalacji technologicznych.

Wprowadzenie technologii ozonowania obniży poziom chloru związanego, zminimalizuje nieprzyjemny zapach tworzony przez ponadnormatywną ilość chloramin w wodzie, wyeliminuje podrażnienia błony śluzowej oczu i dróg oddechowych oraz zmiany skórne, co poprawi komfort korzystania z atrakcji wodnych. W zależności od rozmiaru basenu dobierane są urządzenia o różnej wielkości i wydajności.

tel.: 18 414 00 60, www.wofil.pl