CHLOR-STAB

Podchlorynu sodu stabilizowany – roztwór podchlorynu sodowego z dodatkiem specjalnego stabilizatora, który przedłuża okres jego przydatności i zapobiega zapychaniu się przewodów dozujących. Do ciągłego chlorowania wody basenowej i pitnej. Okres trwałości: 6 miesięcy. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 4587/2011. Zawartość chloru aktywnego: 165–198 g/l.

Produkt wyróżniony tytułem PRODUKT NA MEDAL 2013 za wysoką jakość i wyjątkowe zalety.

tel.: 77 46 49 726

www.bassau.pl

info@bassau.pl

bassau