Pierwsza pomoc…

…i TyNa pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom systemu pierwszej pomocy oraz środków do jej udzielania. W niniejszym artykule omówione zostaną zagadnienia związane z optymalnym wyposażeniem pływalni w sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Co mówią przepisy?
Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 roku (Dz. U. nr 25 z 6 marca 1996 roku poz. 113) nakłada na osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność w sferze kultury fizycznej, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas imprez sportowych oraz obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i zajęć rehabilitacyjnych ich uczestnikom (art. 50.1).
Według zapisów ustawy (art. 54.2) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność w tym zakresie oraz do organów administracji rządowej i samorządowej.WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 5/2010

 


TEKST: JAROSŁAW JERZY RYPNIEWSKI
FOTO: PATRYCJA BUTRYMOWICZ