Pływalnie kryte

Oszczędzamy wodę

Istnieje wiele sposobów odzysku i oszczędności wody oraz ciepła w krytych pływalniach. Efektywne wykorzystywanie wody jest związane z coraz większą świadomością ekologiczną, a przy tym można również zaoszczędzić czas i pieniądze.

W krytych pływalniach istnieją najczęściej duże powierzchnie dachów, które stwarzają bardzo duże możliwości wykorzystania wód opadowych. Wody te można zastosować (po wstępnym oczyszczeniu) do spłukiwania misek ustępowych i pisuarów, co przynosi korzyści w postaci mniejszych wydatków na stale rosnące opłaty za wodę wodociągową. Wody deszczowe doprowadza się z wpustów dachowych lub rynien pionami i poziomami do zbiornika wody deszczowej. Wody te mogą być gromadzone w zbiorniku, w podbaseniu lub pod powierzchnią terenu, o pojemności dostosowanej do obliczeniowego spływu wód z dachu. Przed zbiornikiem (lub w jego części) powinien być zabudowany osadnik np. cyrkulacyjny do podczyszczania wód deszczowych. Zbiornik powinien być wyposażony w przelew i spust oraz włazy rewizyjne i wentylację grawitacyjną…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 10 I NR 11 (ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W DWÓCH CZĘŚCIACH)

 


TEKST: ALINA PIECHURSKA, FLORIAN GRZEGORZ PIECHURSKI
FOTO: ARCHIWUM AUTORÓW