PPP czyli jak Przyciągnąć Partnera Prywatnego

Szczegółowa analiza

Niezależnie od wyboru podstawy prawnej dla przyszłej kooperacji z sektorem prywatnym, początkiem całego procesu powinna być zawsze szczegółowa analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy w danym przypadku istnieje szansa na udane partnerstwo.

A jeżeli tak – w jakiej formie należy je realizować. Czasami odpowiedź bywa negatywna. Budowa basenu w małej gminie z całą pewnością nie będzie generować przychodów, które pozwalałyby myśleć o partnerstwie przynoszącym duże korzyści finansowe zarówno stronie publicznej, jak i prywatnej. Dopiero szczegółowa analiza pomaga uświadomić przedstawicielom strony publicznej, że jedynie godziwy zysk będzie w stanie zainteresować inwestora prywatnego. Dotychczasowe doświadczenia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym w Polsce pokazują, że element przygotowawczy postępowania bywa zaniedbywany…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 5/2010

 


AUTOR: ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI