Regeneracja złoza filtra i usuwanie biofi lmu

Zaleca się, aby materiał w fi ltrach basenowych (piasek, żwir, hydroantracyt) był raz na 5 lat wymieniany. Firma WAPOTEC proponuje specjalistyczną usługę polegającą na przeprowadzeniu regeneracji złoża zamiast jego wymiany, co jest dla basenu tańsze i mniej kłopotliwe organizacyjnie (bez potrzeby zatrzymywania pracy basenu). Usługa może obejmować:

  • oksydacyjne umycie systemu i komponentów w celu usunięcia resztek koagulantu,
  • usunięcie biofilmu ze złoża i ścianek filtru i inaktywacja mikroorganizmów,
  • uzupełnienie złoża o dodatek MultiSorp®.

Dzięki regeneracji będzie możliwe podniesienie wydajności obiegu wody fi ltrowanej. Jeśli basen zamówi wraz z regeneracją złoża również WAPOTEC®SYSTEM, to uzyska dodatkowo poprawę jakości wody basenowej oraz możliwość bezpiecznego wydłużenia cykli płukania wstecznego fi ltrów (nastąpi redukcja dotychczasowych kosztów utrzymania basenu).

tel. kom.: 664 371 814
www.wapotec.pl, offi ce@wapotec.pl

wapotec