Wymagania dotyczące wody na pływalniach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

 

2 grudnia 2015 roku Rządowe Centrum Legislacji ogłosiło Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

W najbliższym wydaniu magazynu „Pływalnie i baseny” przedstawimy i szeroko opiszemy zamiany wynikające z nowego Rozporządzenia.
Pełna treść Rozporządzenia: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2016/1
lub w poniższym linku:
Rozporządzenie