Reklama

Regulamin obiektu basenowego – wybrane aspekty okiem praktyka

Regulaminem obiektu basenowego można nazwać zbiór przepisów normujących zasady postępowania przy świadczeniu usług obiektu i korzystaniu z nich, opracowany i wprowadzony do stosowania przez organ zarządzający obiektem. Regulamin określa wewnętrzne zasady bezpiecznego korzystania z usług basenowych obiektu, zabezpieczający interes zarówno korzystających, jak i zarządcy obiektu – to on bowiem stanowi o warunkach zawarcia transakcji, jaką jest sprzedaż-kupno tych usług.

Regulamin powinien uwzględniać obowiązujące przepisy prawa (dotyczące np.: pieczy nad mieniem, dyskryminacji użytkowników, obrazy moralności publicznej, bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych, jakości wody itd.), zasady organizacji świadczenia usługi charakterystyczne dla danego obiektu oraz odnosić się do tzw. dobrej praktyki.

Intencją tego artykułu jest nie tyle analiza prawna aspektów koniecznych do zawarcia w regulaminie, ile próba analizy wypracowanego już przez autorkę, na przestrzeni lat pracy zawodowej, modelu regulaminu ogólnego obiektu basenowego oraz regulaminów jemu towarzyszących: stanowiskowych i usług dodatkowych, świadczonych przez obiekt, w wybranym zakresie, który autorka uznaje za niestandardowy, a istotny.

Regulamin ogólny obiektu a regulaminy stanowiskowe

Regulamin ogólny basenu bądź kompleksu basenowego powinien zawierać wszystkie niezbędne zapisy dotyczące: ogólnych zasad korzystania z obiektu, zasad bezpieczeństwa, zasad korzystania przez grupy zorganizowane (jeśli obiekt udostępniany jest na zajęcia grupowe podmiotom zewnętrznym bądź przyjmuje grupy wycieczkowe), odpłatności za usługi, zasad organizacji imprez masowych (jeśli dotyczy) oraz odpowiedzialności. Taki regulamin jest wystarczający dla obiektów niezłożonych, składających się z niecki bądź niecek basenowych, bez dodatkowego wyposażenia. Dodatkowym wyposażeniem obiektu basenowego, które powoduje konieczność skonstruowania regulaminów dodatkowych – tzw. stanowiskowych, będą: sauny, zjeżdżalnie, wanny jacuzzi, wodne place zabaw itp.

Regulamin ogólny stanowi zasady skorzystania z obiektu w jego funkcji podstawowej i jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników obiektu.

Nie wszyscy korzystający np. z pływania rekreacyjnego czy relaksu w hydromasażach muszą i chcą skorzystać ze zjeżdżalni czy kąpieli termicznych w saunach. Stąd nie ma uzasadnienia praktycznego zawierania w regulaminie ogólnym obiektu zasad korzystania z tych urządzeń. Klient, który w czasie pobytu w obiekcie zechce skorzystać z jego atrakcji dodatkowych, musi mieć możliwość zapoznania się z zasadami korzystania oraz przeciwskazaniami tuż przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z nich. Wtedy regulaminy stanowiskowe, wyeksponowane tuż przy atrakcjach okazują się niezbędnym nośnikiem ważnych informacji.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 28

 

TEKST | Izabela Czernicka-Białowąs

FOTO | Archiwum MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w Lublinie