Studium wykonalności projektu

Klucz do unijnej dotacji

Cykl życia projektu inwestycyjnego, począwszy od wstępnego pomysłu, a skończywszy na rozpoczęciu jego normalnej eksploatacji można podzielić na trzy fazy: przedinwestycyjną, inwestycyjną i operacyjną (eksploatację). Studium wykonalności jest dokumentem powstającym w fazie przedinwestycyjnej jednak ściśle związanym z pozostałymi dwiema fazami.

Co więcej jest opracowaniem wywierającym na te fazy bezpośredni i decydujący wpływ. Studium wykonalności (ang. feasibility study) zlokalizować można w obrębie standardowego cyklu życia projektu, w ramach którego podzielony jest on na określone etapy. Sporządzenie studium wykonalności przyporządkowane jest etapowi oceny określanemu niekiedy jako etap formułowania. Przed przystąpieniem do fazy oceny przedsięwzięcie musi zostać…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 2/2009

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ/DGA