Reklama

Szkolenia pracownicze – nowa jakość obsługi klienta

Szkolenia pracowników to dobry sposób na podnoszenie kompetencji kadry i zwiększanie potencjału przedsiębiorstwa. Szkolenia mogą dotyczyć dowolnej tematyki, w zależności od bieżących potrzeb firmy

 

Szkolenia pracownicze mogą przyjąć różną formę. Najpopularniejsze ich rodzaje są zależne od:

  • miejsca realizacji – zewnętrzne lub wewnętrzne,
  • dostępności dla uczestników – otwarte lub zamknięte,
  • merytoryki (wiedzy i umiejętności) – zawodowe, kompetencyjne, BHP, językowe.

W szkoleniach otwartych, które zazwyczaj są organizowane poza przedsiębiorstwem, mogą uczestniczyć osoby z różnych firm, dlatego szkolenia te są uniwersalne, obejmują treści ogólne, nie są dostosowane do konkretnych potrzeb podmiotów szkolących się. Ich zaletą jest to, że pracownicy różnych firm i różnych profesji mogą nawiązać ze sobą kontakt, wymienić się doświadczeniem. Szkolenia zamknięte są dedykowane osobom zatrudnionym w jednej firmie, bądź nawet w jednym dziale, realizujących podobny zakres obowiązków. Poza treściami wprowadzającymi, ogólnymi, odpowiadają na konkretne potrzeby przedsiębiorstwa, co pozwala podnieść kwalifikacje zawodowe lub kompetencyjne pracowników.

Pod względem merytorycznym szkolenia pracownicze można podzielić na: szkolenia zawodowe, szkolenia kompetencji miękkich, szkolenia BHP i szkolenia językowe. Szkolenia zawodowe pozwalają na podnoszenie kompetencji pracownika w kontekście wymagań jego stanowiska pracy i realizowanych obowiązków służbowych. Są organizowane wtedy, gdy konieczne jest uzupełnienie kwalifikacji, zmienia się otoczenie formalno-prawne związane z wykonywanym zawodem lub istnieje potrzeba doskonalenia zawodowego i rozwijania umiejętności już posiadanych.

Szkolenia kompetencji miękkich są związane z rozwojem osobowości pracowników, stanowią bowiem wsparcie przy radzeniu sobie ze stresem, rozwijają umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, doskonalą autoprezentację. Szkolenia wpływają na podnoszenie kompetencji pracowników, skuteczność ich pracy i samoświadomość.

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy są obligatoryjne dla każdego pracownika rozpoczynającego pracę na konkretnym stanowisku. Zajęcia te dotyczą tematów związanych z możliwymi zagrożeniami, a także sposobów minimalizujących ryzyko ich występowania.

Szkolenia językowe są formą uzupełniania kompetencji wtedy, gdy znajomość języka obcego jest wymagana na zajmowanym stanowisku. Najczęściej jednak te kompetencje są nabywane czy rozwijane na zasadzie samodoskonalenia pracowników.

Specyfika stanowiska pracy, związanego z obsługą klienta w obiekcie basenowym, wymaga najczęściej systematycznych, merytorycznych szkoleń wewnętrznych, związanych z obsługą kas/drukarek fiskalnych, ofertą usługową, cennikami, procedurami obowiązującymi w firmie oraz kompetencyjnych szkoleń zewnętrznych, dla potrzeb budowania i doskonalenia takich cech i umiejętności osobowości, żeby pracownicy potrafili sobie dobrze radzić z klientami, np. w sytuacjach problemowych.

Należy jednak pamiętać, że skuteczność szkolenia w dużej mierze zależy od tego, na ile trafnie uda się zdiagnozować potrzeby osób szkolonych i jak dobrze program szkolenia oraz prowadzący szkolenie na te potrzeby odpowiedzą. Dlatego szkolenia pracowników obsługi klienta, jak każde szkolenia pracownicze, należy zacząć od rozpoznania potrzeb szkoleniowych. Należy dobrze określić cele szkolenia, czyli zdefi niować efekty planowane do osiągnięcia po szkoleniu.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 31

 

TEKST | Izabela Czernicka-Białowąs