Termy Mszczonów – zdrowie i rekreacja dla Mazowsza

Miasto Mszczonów od 2000 r. wykorzystuje wody termalne z odwiertu o głębokości 1602,5 m, zarówno do celów grzewczych, jak i do celów spożywczych. Całą instalacją zarządza spółka Geotermia Mazowiecka SA. Mszczonowska instalacja termalna była trzecią tego typu w Polsce.

Początki

Historia Term Mszczonów sięga 1992 r., kiedy to władze samorządowe postanowiły przyjrzeć się istniejącemu na terenie miasta odwiertowi geotermalnemu wykonanemu w 1976 r. W trakcie badań poszczególnych poziomów geologicznych stwierdzono występowanie ciepłych wód podziemnych na poziomie dolnej i górnej jury, jak również na poziomie dolnej i górnej kredy. Mszczonowska woda termalna jest wodą wodorowo-węglanowo-wapniowo-sodową. Jest to unikalna, słodka woda termalna, wydobywana z tak dużej głębokości.

W 2008 r. nadszedł czas, aby mszczonowskie wody termalne zacząć wykorzystywać w celach rekreacyjnych. Kompleks basenów termalnych został wybudowany z myślą, aby mieszkańcom centralnej Polski udostępnić możliwość korzystania ze zdrowotnych właściwości wód termalnych bez konieczności dalekich wyjazdów. Jego dogodne położenie – 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi – zapewnia łatwy i szybki dojazd.

Otwarcie Term Mszczonów miało miejsce 28 czerwca, a dzień później obiekt odwiedzili pierwsi klienci. Łączny koszt wybudowania kompleksu wyniósł 26 939 504,61 zł. Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jedyny tego rodzaju obiekt na Mazowszu został zaprojektowany przez Pracownię Architektoniczną Wojciecha Kornatowskiego z Warszawy. Wykonawcą była firma ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 29

 

TEKST I FOTO | Kompleks Basenów Termalnych „Termy Mszczonów”