Właściwy dobór – czyli problemy w ocenie doboru pomp oraz ich pracy w instalacjach basenowych na przykładzie krytej pływalni wielozadaniowej

  1. Wybór – dobór pomp dla instalacji wody basenowej

Właściwy dobór pompy do układu stanowi podstawę do jej ekonomicznej i niezawodnej eksploatacji. Zakup pompy o wysokiej sprawności w optymalnym punkcie pracy nie daje gwarancji sukcesu, gdyż potencjalnie wysokie możliwości pompy mogą pozostać niewykorzystane na skutek jej błędnego doboru, w wyniku czego może ona pracować ze sprawnością niższą od maksymalnej oraz być narażona na wcześniejszą awarię ze względu na niekorzystne zjawiska [1]. W najogólniejszym przypadku należy zacząć od wyboru typu pompy. Wybór ten w pewnych sytuacjach może być z góry przesądzony przez istniejące warunki zabudowy lub przez kombinację tych parametrów. Po dokonaniu wyboru typu konstrukcyjnego pompy można przystąpić do doboru konkretnej pompy o parametrach pasujących optymalnie do układu. Najprostszym przypadkiem jest dobór pompy na stały punkt pracy. Z bardziej złożoną sytuacją mamy do czynienia, gdy parametry są zmienne. Dobór pompy powinien być wówczas połączony z wyborem sposobu regulacji i raczej nie dotyczy warunków pracy instalacji wody basenowej.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 16

 

TEKST I FOTO | Florian G. Piechurski