Wody termalne: źródło satysfakcji – poziom wyżej!

Tarnowo Podgórne to podpoznańska gmina, która jest znana przede wszystkim z gospodarności i szybkiego rozwoju. Ale jest w niej coś jeszcze. Coś, co w najbliższym czasie może stać się magnesem dla kolejnych inwestycji

 

Są to wody termalne, które od niedawna wpisały się na trwałe w mapę Tarnowa Podgórnego. Odwiert GT-1 wykonano w sierpniu 2011 r. w znacznej części ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Próbki wody poddano analizie chemicznej i mikrobiologicznej w Pracowni Badania Wód Przedsiębiorstwa Geologicznego Polgeol w Warszawie oraz w Zakładzie Tworzyw Uzdrowiskowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Poznaniu. Na podstawie analiz wodę czerpaną z otworu GT-1 należy scharakteryzować jako chlorkowo-sodową, jodkową (solankę) termalną. Wody geotermalne tego typu są zalecane do kąpieli indywidualnych w wannach lub zbiorowych basenach kąpielowych. Ze względu na zawartość rozpuszczonych w niej pierwiastków woda w stanie naturalnym może być wykorzystywana do celów leczniczych, a po rozcieńczeniu do celów rehabilitacyjnych i profi laktycznych. Kąpiel w tego typu solance, zwłaszcza często powtarzana, może być doskonałym bodźcem stymulującym wydolność fi zyczną, a co za tym idzie – źródłem satysfakcji i dobrego samopoczucia.

Koncesja

Tarnowskie wody geotermalne znajdują się na głębokości 1200 m. Dzięki dużej zawartości minerałów, a także temperaturze przekraczającej 45°C są wykorzystywane do różnych zabiegów wodnych w ramach balneoterapii. W grudniu 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wydał koncesję na ich wydobycie. Wykorzystanie wód, które mają właściwości lecznicze, stało się wiodącą ideą realizacji całorocznego kompleksu rekreacyjnego pod nazwą Tarnowskie Termy.

Projekt

W pierwszej kolejności powstał projekt, którego wykonanie powierzono pracowni architektonicznej Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek. Autora projektu wyłoniono w drodze przetargu, a do czynnego reprezentowania interesów gminy i opiniowania  projektu w trakcie powstawania powołano zespół konsultacyjny złożony ze specjalistów. Przestrzeń w Tarnowskich Termach podzielono na cztery strefy: rekreacyjną (największą), sportową, saunarium i fitness.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 21

 

TEKST I FOTO | Tarnowskie Termy