Zarządzanie pływalniami

Zero ryzyka, po prostu pływaj!

Zarządzanie obiektami publicznymi, takimi jak baseny, stanowi prawdziwe wyzwanie dla gmin. Mimo że gminy przeważnie dysponują zaledwie jednym basenem, to skomplikowana struktura i złożona organizacja takich obiektów powodują, że gminy są narażone na duże ryzyko i nieprzewidywalne wyniki operacyjne.

Optisport, holenderska firma z ogromnym doświadczeniem w zakresie Sport & Leisure, pomaga gminom zmierzyć się z tym wyzwaniem. Jej motto brzmi: zero ryzyka, po prostu pływaj!Rzetelność i wyniki
Optisport jest profesjonalnym partnerem w sektorze Sport & Leisure i zarządza obecnie ponad 175 obiektami w imieniu 60 gmin w Holandii i Niemczech. Z obrotami wynoszącymi około 70 mln euro, liczbą klientów kształtującą się w granicach 15 mln w ciągu roku i różnorodnymi obiektami, którymi zarządza (baseny, hale sportowe, stadiony łyżwiarskie, kluby fitness i obiekty gastronomiczne) odgrywa znaczącą rolę w holenderskiej i niemieckiej branży sportowo-rekreacyjnej.

Specjalizacja na wagę złota
Stworzenie organizacji odnoszącej sukcesy wymaga, żeby zarządzanie basenem publicznym opierało się na określonych umiejętnościach, doświadczeniu i wiedzy. Firma Optisport znalazła rozwiązanie tego problemu. Główne działania, takie jak bieżące zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, utrzymanie obiektów, zapewnienie jakości i bezpieczeństwa, są wspierane przez specjalistów z siedziby głównej w Gorinchem w Holandii. Optisport wyróżnia się dzięki polityce firmy zorientowanej na klienta. Rozwój innowacyjnych produktów, a także koncepcje marketingowe zwiększają liczbę klientów i poprawiają wyniki finansowe. Firma chce podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z polskimi gminami, żeby i one mogły osiągać lepsze rezultaty.

 

Nieprzewidywalne efekty
Wyniki finansowe basenów są zazwyczaj nieprzewidywalne, a w przypadku pojawienia się straty, jest ona zawsze pokrywana przez gminę. Z tego względu, firma Optisport, jako partner operacyjny, wprowadza inne rozwiązanie w zakresie zarządzania wszelkiego rodzaju obiektami sportowymi i rekreacyjnymi. Proponuje gminom taki sposób zarządzania, który pozwala efektywnie radzić sobie z tego rodzaju wyzwaniami.Modele operacyjne
Gminy współpracujące z firmą Optisport (w zależności od oczekiwań) mają do wyboru trzy modele partnerstwa. Pierwszy, najczęściej wybierany przez gminy model „ryzyko Optisport” to taki, w którym obydwaj partnerzy zawierają długoletnie porozumienie dotyczące cen, godzin otwarcia itp., a ryzyko operacyjne bierze na siebie Optisport. Gminy płacą pewną, ustaloną wcześniej kwotę, ale zarówno zysk, jak i strata są udziałem Optisport. W drugim modelu – „podział zysku” – zyski i straty są dzielone pomiędzy gminę i firmę. Gmina czerpie korzyści w sytuacji dodatnich wyników finansowych i ponosi straty, gdy wyniki są ujemne. W trzecim modelu – „otwartym” – gmina może korzystać z ekspertyz Optisport, ale sama ponosi odpowiedzialność zarówno za stratę, jak i zysk. W tym modelu Optisport odpowiada jedynie za profesjonalne (kompleksowe) zarządzanie obiektem. Optisport oferuje swoim klientom zarządzanie kompleksowe, co oznacza, że bierze odpowiedzialność za marketing, utrzymanie obiektu, administrację, utrzymanie czystości, program zajęć, zatrudnianie pracowników oraz zaopatrzenie gastronomii. Taka działalność stanowi nowość na polskim rynku, jednak firma może się poszczycić ugruntowaną pozycją na rynku międzynarodowym.

Po prostu pływaj
Optisport ma świadomość, że gminy (dążąc do tego, żeby ich mieszkańcy mieli możliwość uprawiania sportów, pływania i dbania o swoje zdrowie) nie chcą ponosić ryzyka. Dlatego też w swoim oryginalnym, sprawdzonym holenderskim modelu dba o profesjonalne zarządzanie obiektem i ponosi odpowiedzialność za niezadowalające rezultaty. Model ten pomaga gminom obniżyć koszty, uzyskać kontrolę nad obiektem i wyeliminować ryzyko operacyjne. W celu rozwiązania niektórych problemów finansowych w polskich gminach, firma rozpoczęła działalność na rynku polskim, podejmując współpracę ze Sport Facility Management oraz Haskel sp. z o.o.

Podejście do współpracy
Wstępny etap współpracy obejmuje poglądowe zapoznanie się z obiektem i główną analizę dotychczasowych wyników poprzez:

  • zapoznanie się z dokumentacją, stanem faktycznym i istotnymi informacjami,
  • jedno- lub dwudniową wizytację obiektu.

Celem analizy jest zbadanie możliwości obsługi obiektów, takich jak park wodny czy obiekty towarzyszące przez firmę zewnętrzną i znaczne obniżenie finansowego zaangażowania gminy. Analiza pozwala na wskazanie kierunku działań i negocjacji zmierzających do przeniesienia odpowiedzialności na firmę zewnętrzną. Analiza obejmuje ocenę:

  • wskaźników finansowych (np. wyniki z poprzednich okresów, liczba klientów),
  • wskaźników organizacyjnych (np. struktura organizacyjna, usługi firm zewnętrznych, pozwolenia),
  • wskaźników technicznych i eksploatacyjnych (np. stan budynku i instalacji, zużycie energii),
  • wskaźników operacyjnych (np. zwiększanie przychodu, obniżanie kosztów, jakość podejmowanych działań).

Wyniki przeprowadzonej analizy zostają podsumowane i przekazane w formie zaleceń i rekomendacji. Jeśli są Państwo zainteresowani obsługą obiektów sportowo-rekreacyjnych przez firmę zewnętrzną, zwiększeniem jakości, a także zmniejszeniem ryzyka gminy w działalności operacyjnej, firma Optisport zaprasza do współpracy. Sport Facility Management na polskim rynku reprezentuje Haskel Sp. z o.o.

Haskel Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Krzemowa 1
(Technology Park Poznań)
62-002 Suchy Las
tel.: 61 278 64 70
faks: 61 278 64 75

 


TEKST I FOTO: FIRMA OPTISPORT