Zmień ESOK w 2015

Nowe wymagania wobec ESOK

Oprogramowanie ESOK, czyli Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, jest jednym z najważniejszych elementów sprawnie działającego obiektu. Jego podstawowa funkcja, jaką jest rozliczanie klientów przebywających w obiekcie, już dawno przestała być wystarczająca do sprawnego zarządzania. Obecnie od systemu wymaga się, aby wspierał sprzedaż na wielu płaszczyznach: marketingu w postaci elastycznych cenników i sprzedaży łączonej, analityki w postaci dostarczania szerokiej gamy raportów (również indywidualnie dopasowanych
do danego obiektu), supportu na odpowiednim poziomie, który zapewni tę sprzedaż w sposób nieprzerwany. Braki w każdym z tych elementów rzutują na kondycję finansową obiektu oraz na sposób postrzegania go przez klientów.

Zniewolenie dostawcą

Wśród użytkowników obiektów sportowo-rekreacyjnych daje się rozpoznać pewien trend związany z przyjętym przez projektanta lub dostarczonym przez firmę budowlaną systemem ESOK. W większości przypadków wybór dostawcy ESOK jest użytkownikowi narzucony, a on sam musi się zmagać z systemem nadanym przez wykonawcę obiektu. Wdrożony system często okazuje się niedopasowany do wymagań użytkownika, a w związku z procedurą przetargową i kryterium najniższej ceny – również niedoinwestowany na tyle, aby spełniać swoją rolę w nowoczesnej organizacji. Po przejęciu obiektu od generalnego wykonawcy użytkownik jest często poniekąd uwięziony z dostarczonymi rozwiązaniami, po pierwsze ze względu na trwającą gwarancję, a po drugie ze względu na częsty brak funduszy na tak dużą inwestycję, jaką jest wymiana ESOK.

Rozwiązanie i wdrożenie

Firma TT Soft przygotowała specjalną ofertę wymiany systemów ESOK dla obiektów, które zostały postawione w powyżej opisanej sytuacji. W ramach promocji „Zmień ESOK w 2015” umożliwia swoim klientom wymianę ESOK w systemie dzierżawy lub quasi-leasingu. Obiekt będzie mógł złożyć zamówienie i oczekiwać wykonania usługi w ustalonym terminie, jednak płatność nie będzie jednorazowa, lecz rozłożona na akceptowalne raty połączone z usługami serwisowymi. W praktyce oznacza to, że obiekt, wydając często środki na usługi maintenance starego systemu, mógłby pozwolić sobie na ratę całkowicie nowego systemu, z nowym okresem gwarancyjnym i usługami serwisowymi. Schemat taki sprawdził się już w kilku realizacjach TT Soft i każdorazowo z sukcesem.

Zakres zmian

W ramach wdrożenia nowego systemu często następuje zmiana urządzeń dotychczas wykonujących swą funkcję w „starym” ESOK. Większość tych elementów jest na tyle uniwersalnych, że najczęściej nie wymaga wymiany. Są to np. drukarki fiskalne, monitory, komputery, UPS-y, zamki szafkowe, szafki basenowe, tablice świetlne. Do najczęściej wymienianych elementów należą czytniki transponderowe oraz paski basenowe, chociaż te ostatnie wymagają wymiany tylko w określonych przypadkach.

Współpraca

Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym firmy TT Soft celem znalezienia optymalnego, szytego na miarę rozwiązania dla Państwa obiektu. Nasi specjaliści zaprezentują u Państwa lub zdalnie nasz software, przedstawią koncepcję wymiany i jej harmonogram, przedstawią wycenę z planem finansowania oraz listę zrealizowanych wymian ESOK-ów. Zapraszamy do kontaktu!

TT Soft Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 9A35-105 Rzeszówtel.: 17 785 05 04info@ttsoft.plwww.ttsoft.pl

ttsoft_polecamy

 

 

 

 

TEKST I FOTO | Firma TT Soft