14 edycja konferencji "Baseny Polskie"

27-28 marca 2014, Katowice – Hotel „Olympia Spodek”

Polska jest jednym z krajów, w których najintensywniej rozwija się budownictwo sportowe. Kilka lat temu narodziła się idea organizacji ogólnopolskich konferencji, mających na celu promowanie innowacji technologicznych, wymianę doświadczeń oraz zapoznanie z zawiłościami procesu inwestycyjnego budowy krytych pływalni.

Tematem przewodnim najbliższej konferencji będą modernizacje i remonty obiektów pływackich. Po okresie intensywnych przedsięwzięć inwestycyjnych zachodzi konieczność udoskonalania, modernizacji i remontów już istniejących. Niezwykle ważnym tematem jest również konieczność wzbogacenie oferty atrakcji basenowych w celu przyciągnięcia nowych klientów. Przygotowane prezentacje i wykłady zaproszonych przedstawicieli firm związanych z branżą basenową przybliżą zagadnienia związane z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Program oraz szczegóły dotyczące konferencji dostępne na: http://www.konferencja.basenypolskie.pl/

Kontakt z organizatorem:

PRB Consulting Jarosław Bąchorek
27-400 Ostrowiec Św., ul. Sandomierska 26A
www.prb-consulting.pl, www.konferencja.basenypolskie.pl

tel. 412480004, 601695077, fax 412421803
biuro@prb-consulting.pl