Reklama

Antypoślizgowość – bezpieczeństwo najważniejsze

Obecni i przyszli inwestorzy często zastanawiają się, jakie klasy antypoślizgowości zapewnią bezpieczeństwo gościom ich obiektów basenowych. Aby ułatwić im zadanie, w artykule tym zostaną przedstawione rodzaje klas antypoślizgowości oraz niezbędne informacje na temat tego, na co należy uważać w przypadku wyboru ceramiki

Warto pamiętać, że oprócz podstawowych cech związanych z samym rodzajem ceramiki (porcelana, porcelit, kamionka itd.) oraz rodzaju produkcji (prasowanie na sucho, ciągnienie), to właśnie antypoślizgowość jest tym aspektem, który przyszłym zarządcom obiektów może przysporzyć najwięcej problemów. Niestety w wielu przypadkach certyfikaty i atesty są wymagane dopiero po ułożeniu płytek lub nawet dopiero po wypadkach, zwykle z udziałem dzieci. Jak pokazuje doświadczenie, niewystarczająca antypoślizgowość potrafi zepsuć reputację basenu już po miesiącu od otwarcia.

Należy podkreślić, że najtwardszą i najmniej porowatą ceramiką jest porcelana, a metoda prasowana na sucho zapewnia mniejsze odchylenia wymiarowe od normy, co przekłada się na estetykę wykończenia hali basenowej.

Antypoślizgowość określa się literami A, B i C dla stopy bosej (DIN 51 097) oraz od R9 do R13 dla stopy obutej (DIN 51 130). Poniższy schemat pokazuje zależność pomiędzy współczynnikiem tarcia a klasami antypoślizgu. Warto też wspomnieć, że współczynnik tarcia jest tangensem maksymalnego kąta nachylenia powierzchni, przy którym powierzchnia jest antypoślizgowa. W zależności od sposobu pomiaru podaje się albo maksymalne nachylenie powierzchni, albo współczynnik tarcia.

Normy DIN określają minimalne poziomy antypoślizgu, np. na plażę basenu jest to klasa B. Jednak w wielu przypadkach taka klasa okazuje się niewystarczająca. Sucha posadzka o klasie B jest bezpieczna dla dorosłego użytkownika, jednak dla biegającego dziecka przy zachlapanej powierzchni już niekoniecznie. Obecnie można zaobserwować wzrost świadomości wśród inwestorów, którzy są zainteresowani płytkami na plażę i obejścia w klasie minimum C. Jest to zdecydowanie pozytywny trend. Jednak co w przypadku, gdy płytka na sucho ma klasę B, a na mokro już klasę A? Doświadczenia wielu obiektów pokazują, że płytka o klasie B, w momencie kiedy jest mokra, może być bardzo niebezpieczna.

serapool-0251

Niebezpieczne miejsca

W obiektach basenowych znajduje się wiele newralgicznych punktów – korona basenu, murki wokół rekreacji, dno brodzika dla dzieci, nogomyjki, posadzka pod prysznicami czy schody na zjeżdżalnię. Tutaj bezwzględnie płytki powinny mieć klasę C, i to w górnej granicy, mierzoną na mokro, ponieważ powierzchnie te znajdują się albo pod wodą, albo są narażone na zachlapanie. Coraz częściej dochodzi również do sytuacji, w których płytka ma wykonane badania jedynie na stopę obutą, a klasa antypoślizgu R jest „konwertowana” na klasę dla stopy bosej. Jest to również ryzykowny proceder, ponieważ badania dla bosej i obutej stopy są wykonywane w zależności od techniki pomiaru, za pomocą różnych głowic czy też powierzchni ścierających, które różnią się od siebie twardością i gładkością.

serapool-0252

O czym warto pamiętać?

  1. Klasa antypoślizgu na sucho nie jest równa klasie antypoślizgu na mokro! Warto poprosić dostawcę o badania wykonane w szczególności na mokro.
  2. Niedopuszczalne jest określanie antypoślizgu dla bosej stopy na podstawie wyników badań dla stopy obutej. Tutaj konieczne są dwa różne badania.
  3. Dana klasa określa przedział antypoślizgu. Oprócz samej klasy warto dowiedzieć się, czy dana płytka należy do dolnego, czy górnego przedziału.
  4. Płytka antypoślizgowa o wysokiej klasie na sucho może być śliska i niebezpieczna dla użytkowników, gdy powierzchnia jest mokra.
  5. Płytka o dobrych właściwościach antypoślizgowych dla stopy obutej może być niebezpieczna dla stopy bosej przy powierzchni mokrej.
  6. Deklarowana klasa antypoślizgowa przez producenta nie stanowi certyfikatu czy atestu. W przypadku braku odpowiednich dokumentów można poprosić dostawcę o przedstawienie wyniku raportu z badań antypoślizgowości, na podstawie których deklaruje dany poziom.

 

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę?

Niezmiernie ważnymi, technicznymi aspektami związanymi z wyborem ceramiki są:

1)      rodzaj produkcji ceramiki – ciągniona o wyższej tolerancji odchyleń od pożądanego wymiaru, co wiąże się z nierównościami posadzki, czy prasowana, spełniająca bardziej restrykcyjne wymagania normy DIN EN 144 11 co do powierzchni i jakości niż ciągniona;

2)      rodzaj ceramiki – popularna kamionka, coraz popularniejszy (i lepszy od kamionki) porcelit czy też najtwardsza i najtrwalsza porcelana o najwyższych parametrach fizyko-chemicznych pośród wszystkich rodzajów ceramiki;

3)      nasiąkliwość – odpowiadająca w głównej mierze za łatwość utrzymania czystości oraz higieny ze względu na niską porowatość, a także znacznie wpływająca na trwałość przede wszystkim w basenach zewnętrznych;

4)      mrozoodporność – ważna w przypadku basenów zewnętrznych, w praktyce ma znaczenie dopiero w przypadku niskiej nasiąkliwości.

 

Przykłady

Pływalnia w Oświęcimiu przy ul. Chemików 2 – basen olimpijski 50 m, basen pływacki 25 m, część rekreacyjna z brodzikiem dla dzieci oraz saunarium

Częściowo oddany do użytku, remontowany oraz rozbudowany kompleks basenów o długości 25 m, 50 m i rekreacji przewiduje wiele rozwiązań będących sporym udogodnieniem dla zarządcy obiektu. Płytki posadzkowe będące w klasie antypoślizgu minimum C i R12 na sucho i mokro z pewnością zapewnią gościom, w szczególności tym najmłodszym, bezpieczeństwo. Profilowany pochwyt o wymiarze 25 cm x 25 cm zastępuje trzy różne elementy, tj. pochwyt, płytkę antypoślizgową i profil PVC. Natomiast profilowana płytka antypoślizgowa 12,5 cm x 25 cm zastępuje jedną płytkę antypoślizgową oraz profil PVC. Najbardziej istotna w tym rozwiązaniu jest eliminacja profili PVC do osadzenia kratek oraz monolityczna konstrukcja elementów, która minimalizuje liczbę elementów. Takie rozwiązanie przekłada się na niebywałą trwałość. Użycie profilowanych elementów pozwala uniknąć najczęstszego problemu w obiektach zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, czyli odspojenia listwy profilowej od płytki, który jest wynikiem niekorzystnych warunków atmosferycznych i częstego podnoszenia kratek w celu umycia rynny.

Cała strefa basenowa zostanie wykończona porcelaną basenową SeraPool.

Łódzkie Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne – basen olimpijski 50 m, basen do skoków

W połowie roku 2017 planowane jest otwarcie Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego w Łodzi. Obiekt ten przewiduje pełnowymiarowy basen olimpijski o wymiarach 50 m x 25 m oraz basen do skoków o wymiarach 25 m x 30 m. Na plażę została przewidziana porcelanowa płytka o strukturze łamanego kamienia w klasie antypoślizgu C i R12 na mokro i sucho z systemem porcelanowego odwodnienia liniowego.

Tu także cała strefa basenowa zostanie wykończona porcelaną basenową SeraPool.

 

TEKST I FOTO | Firma SeraPool