Author Archives: PiB

Rozwiń swój biznes na targach EuroGastro – najważniejszym spotkaniu branży HoReCa w Polsce

Jak skutecznie dotrzeć z ofertą do przedstawicieli sektora HoReCa? Już wkrótce będzie można zaprezentować im swoje produkty i usługi podczas 24. Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro, połączonych z 13. Międzynarodowymi Targami Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel, które odbędą się 25-27 marca 2020 roku w Nadarzynie w Ptak Warsaw Expo.

Zaproszenie na trzy powiązane seminaria

UNIWERS SERWIS Sp. z o.o. przy współpracy Fundacji Ratownictwa BEZPIECZNI NAD WODĄ przygotował dla Państwa w dniach 28-30 października 2019 w Sopocie trzy powiązane seminaria

Stanowiska dla kampery przy basenie

Użytkownicy pojazdów kempingowych to pokaźna i zamożna grupa turystów. W Europie jest ogółem 2.5 miliona samochodów kempingowych. Ta grupa turystów chętnie korzysta z wolności podróżowania, jaką daje kamper przez cały rok.

XII Sympozjum Naukowo-Techniczne – INSTALACJE BASENOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki śląskiej w Gliwicach zaprasza do wzięcia udziału w XII Sympozjum Naukowo-Technicznym pt.: „INSTALACJE BASENOWE”, które odbędzie się w dniach 27 – 29 listopada 2019 r. w Ustroniu. Patronat medialny nad Sympozjum objął magazyn „Pływalnie i Baseny”.

Dlaczego nasza firma jest szalona?

W 2010 weszliśmy na rynek sprzętu Aquafitness mocno zajętego przez konkurencję. W skostniałe produkty tchnęliśmy nowe życie i dziś to my kreujemy trendy, które inni kopiują. Weźmy na przykład nasz rower Aquabike X.

Pułapki oszczędzania. Integracja automatyki systemu uzdatniania wody basenowej z systemami BMS, ESOK i CCTV. Część 1

W artykule pt. „Zarządzanie energią, rola BMS i „tuningu” instalacji technologicznych – cz. 1” na temat kosztów eksploatacyjnych, trochę z przymrużeniem oka policzyłem, jaki wkład w cenę biletu ma energia i media („Pływalnie i baseny” nr 20). Obliczenia te powstały na podstawie analizy teoretycznego (wirtualnego) obiektu basenowego o średniej wielkości. Przypomnijmy kilka wniosków.

Wymagania dla leczniczych i rehabilitacyjnych basenów uzdrowiskowych

Regulacje prawne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016) [1] nie mają zastosowania do pływalni, w których niecki basenowe są napełniane wodami o właściwościach leczniczych. Dla takich basenów warunki i wymagania sanitarne określają odrębne przepisy.

Procedury pracownicze – zbytek czy konieczność?

Procedura, wg Encyklopedii Zarządzania, to ustalony sposób prowadzenia działania lub procesu w jakiejś dziedzinie, obejmujący mniej lub bardziej ściśle określone kolejne kroki. Na ogół nie lubimy procedur, bo kojarzą się z typową biurokracją i systemem korporacyjnym. Niechęć do podporządkowania się z góry ustalonym i narzuconym, powtarzalnym regułom ma świadczyć pozytywnie o naszej zawodowej samodzielności i kreatywności.

Cena, jakość czy innowacyjność. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Każde postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wybór wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz realizację zawartej z nim umowy. W związku z tym, zamawiający zadają sobie pytanie, jakie zastosować kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej, żeby wybrać taką ofertę, która spośród złożonych będzie tą najlepszą.

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych. Alternatywne metody finansowania inwestycji komunalnych

Budowa infrastruktury komunalnej, w tym obiektów sportowo-rekreacyjnych, wymaga określonych nakładów finansowych. Wobec bardzo ograniczonych możliwości uzyskania dofinansowania ze środków bezzwrotnych (przede wszystkim środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz braku środków unijnych na sport w obecnej perspektywie finansowej, jednostki samorządu terytorialnego najczęściej decydują się na zaciąganie na ten cel zobowiązań dłużnych, takich jak kredyty, pożyczki, emisja obligacji.

Czysty zysk. Sprawdzone rozwiązania Variopool

Rozwój nowoczesnych technologii, wysoka świadomość inwestorów i generalnych wykonawców oraz kadr zarządzających pływalniami, sprawiają, że obecnie nie tylko z konieczności, lecz także z pełnego przekonania sięga się po narzędzia pozwalające nadążyć za zmieniającymi się trendami na rynku usług sportowo-rekreacyjnych.

Suntago Wodny Świat

Dwa lata temu ruszyła budowa parku Suntago Wodny Świat – największego zadaszonego parku wodnego w Europie Środkowo-Wschodniej, który jest jednocześnie pierwszym etapem kompleksu Park of Poland

Kryta pływalnia w Mosinie

W miejscowości Mosina, położonej 18 km na południe od Poznania, na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego, planowana jest budowa krytej pływalni