Reklama

Bądź bezpieczny na basenie

Za nami ważne wydarzenie zorganizowane dla branży basenowej w Polsce. 1 października 2018 roku, podczas VII Ogólnopolskiego Forum FIRIS dla zarządców i administratorów obiektów sportowo-rekreacyjnych, odbyła się polska premiera SafePool połączona z prezentacją działania jednego z modułów systemu – detekcji utonięć.

Czym jest SafePool

SafePool to najnowocześniejszy system informatyczny, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w obiektach sportowych i rekreacyjnych, przede wszystkim na pływalniach i w parkach wodnych, w których coraz częściej dochodzi do niepożądanych zdarzeń. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii analizy obrazu wideo, wszelkie niebezpieczne sytuacje są natychmiastowo wykrywane, co z pewnością pomoże zmniejszyć, a nawet wyeliminować tragiczne skutki. Technologia wykorzystywana przez SafePool jest oparta na aktywnej analizie obrazu wideo z zainstalowanych w nieckach kamer podwodnych.

Proponowane przez SafePool rozwiązania mają na celu wsparcie ratowników wodnych podczas wykonywania ich codziennych obowiązków. Dzięki zastosowaniu systemu, wykrywalność utonięć w basenach pływackich, zwiększa się do niemal stu procent. Oprogramowanie pozwalające na detekcję symptomów tonięcia jest oparte na południowo-koreańskiej technologii, opracowanej przez firmę IntelliVIX i wykorzystywanej z powodzeniem w wielu dziedzinach związanych z poprawą bezpieczeństwa. Autorzy oprogramowania mają w swoim dorobku m.in. zapewnienie aktywnego monitoringu wizyjnego podczas igrzysk olimpijskich w Pyeongchang w 2018 roku. Prezentowany system aktywnego monitoringu podwodnego, to tylko jedna z możliwości oferowanych przez SafePool.

Dla kogo powstał system

System jest dedykowany dla wodnych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Dzięki temu, że SafePool proponuje wiele rozwiązań umożliwiających wykorzystanie monitoringu wizyjnego i analizy behawioralnej do poprawy warunków bezpieczeństwa, można indywidualnie dostosować go do potrzeb danego obiektu. Co ważne, system jest przygotowany do instalacji zarówno w obiektach nowo budowanych, jak i już działających. W przypadku obiektów istniejących, rozwiązanie przewiduje możliwość montażu kamer podwodnych bez konieczności spuszczania wody z niecek basenowych. Dodatkowym atutem systemu jest jego pełna kompatybilność z przepisami polskiego prawa. Aplikacja ta ma także zastosowanie w procesach zarządzania.

Systemy dla pływalni

IntelliVIX-DPS100 (Drowning Prevention System) jest modułem analizy obrazu, który w czasie rzeczywistym wykrywa topienie się lub tonięcie człowieka. W momencie wystąpienia zdarzenia, ratownik zostaje poinformowany przez system o potencjalnym zagrożeniu. Na pakiet IntelliVIX-DPS100 składają się specjalistyczne kamery w wodoodpornych obudowach wraz z modułem analizy obrazu, tablica wyświetlająca lokalizację wykrytego obiektu oraz lampa ostrzegawcza z wbudowanym głośnikiem alarmowym.

sfae-0302

Dla basenów sportowych krótkich, 25-metrowych, rozwiązanie przewiduje dwie kamery w głębszych narożnikach oraz dwie dodatkowe kamery monitoringu w narożnikach części płytkiej. Dla basenów olimpijskich, 50-metrowych, przewiduje się od sześciu do ośmiu kamer podwodnych (dokładna ilość wynika z analizy projektu).

Detekcja osób nieruchomych poza niecką (Detect Collapsed)

IntelliVIX analizuje obraz z kamer CCTV w czasie rzeczywistym lub z archiwalnych nagrań. Potrafi wykrywać, śledzić oraz klasyfikować poruszające się obiekty. System automatycznie informuje operatora o wystąpieniu zdefiniowanego zdarzenia, oferując w dowolnej chwili możliwość nagrywania, odtwarzania i wyszukiwania zapisanych zdarzeń. Jedną z funkcji oprogramowania jest wykrywanie osób, które nie mogą wstać po upadku.

Statystyki odwiedzających (Visitor Statistics)

Oprogramowanie ma funkcje rozpoznawania twarzy i zliczania osób. Na podstawie danych system może generować statystyki klientów pod kątem ilości (ogólnej i godzinowej), płci, wieku, czasu pobytu, stałych klientów i wiele więcej. System umożliwia również ocenę emocji klientów (zadowolenie, smutek, złość), a także przeciążenie monitorowanych stref (np. ilości osób w basenie). Wszystkie dane można wyświetlać (i eksportować) w postaci tabel alfanumerycznych lub tzw. „mapy cieplnej”.

Nadzór zjeżdżalni wodnych (WSM)

System składa się z dwóch kamer. Jedna z nich jest umieszczana na podeście startowym, a druga nad wanną hamowną. Kamera na stanowisku startowym, wyposażona również w system audio, kontroluje ilość osób na stanowisku. W przypadku niezgodnego z regulaminem zachowania klientów, system automatycznie blokuje zapalenie zielonego światła, a także nadaje zapisany wcześniej komunikat słowny. Dolna kamera spełnia funkcje wyzwalania pozwolenia na przejazd następnej osoby, ale jednocześnie może być też wykorzystana do pomiaru czasu przejazdu, np. w celu wyświetlenia na tablicy wyników.

Nadzór parkingów

Oprogramowanie umożliwia również (poza monitoringiem i archiwizacją zdarzeń) kontrolę ilości wolnych miejsc parkingowych. Oprogramowanie ma funkcję rozpoznawania i śledzenia tablic rejestracyjnych. Wszystkie dane można przetwarzać i eksportować do baz danych.

Inne systemy bezpieczeństwa i zarządzania

sfae-0303Oprócz systemów przeznaczonych dla basenów, oferujemy również cały pakiet rozwiązań służących do zaawansowanego monitoringu innych obiektów i obszarów publicznych. Jest to grupa systemów nazwana SAVE CITY.

IntelliVIX-G100

Jest to oprogramowanie służące do wykrywania zdarzeń i analizy zachowania. Umożliwia użytkownikowi analizę obrazu w czasie rzeczywistym i wykrycie wcześniej zdefiniowanych zdarzeń oraz aktywację alarmu/nagrywania. Inną funkcją jest możliwość wyszukiwania wykrytych wcześniej zdarzeń, ich odtwarzanie oraz kontrola/sterowanie kamer PTZ. System może wykrywać i śledzić obiekty nawet w złych warunkach pogodowych.

IntelliVIX-G200

Oprogramowanie jest przeznaczone dla kamer PTZ i umożliwia użytkownikowi ciągły dostęp do powiększonego obrazu wykrytego zdarzenia. Śledzenie obiektu jest realizowane przez kamery PTZ i współpracujące z nimi kamery stacjonarne (w tym typu fisheye).

IntelliVIX-M200P

Jest to oprogramowanie umożliwiające identyfikację pojazdów poprzez rozpoznawanie tablic rejestracyjnych oraz ich śledzenie przy pomocy technologii Auto PTZ w czasie rzeczywistym.

IntelliVIX-M200F

Technologia służy do wykrywania i rozpoznawania twarzy i umożliwia ich rozpoznawanie poprzez kamery stałe lub obrotowe w czasie rzeczywistym. Twarz rozpoznanej osoby można obserwować na zbliżeniu, przy pomocy technologii automatycznego śledzenia.

iMasker

Inteligent Object Masking jest systemem umożliwiającym ochronę prywatności poprzez manualne lub automatyczne maskowanie obiektów (twarzy) lub stref.

iSLD-1000

Jest to oprogramowanie umożliwiające wykrywanie nietypowych dźwięków np. krzyku. Po wykryciu zdefiniowanego dźwięku, zintegrowane kamery namierzają jego źródło, a użytkownik zostaje poinformowany. System wymaga kamer z kanałem audio (mikrofon).

Wykrywanie dymu i ognia

Jest to oprogramowanie wykrywające dym lub ogień w chronionym obszarze. Nadaje się zarówno do nadzoru pomieszczeń, jak i terenów zewnętrznych.

Ochrona obwodowa i strefowa

Poza systemami opartymi na CCTV, oferujemy również rozwiązania SMS (Security Management Systems), współpracujące z kamerami CCTV, a także niezależne rozwiązania sprzętowe do nadzoru ciągłości ogrodzeń i wykrywania prób naruszenia stref bezpieczeństwa. Proponowane rozwiązania to rozwiązania francuskiej firmy Sorhea:

  • system ochrony ogrodzeń GFENCE 600,
  • system barier MIRIS.

Obydwa systemy mogą pracować samodzielnie lub się uzupełniać. Mogą też współpracować z całym systemem bezpieczeństwa chronionego obiektu.

Kontakt: SafePool powered by Oderon

Krzysztof Koptoń

tel. kom.: 533 880 371

k.kopton@safepool.pl

Adres:

ul. Klonowa 32

40-168 Katowice

tel.: 32 793 73 40

kontakt@safepool.pl

 

 

TEKST I FOTO | SafePool Polska