Reklama

Basen olimpijski w Lublinie

Ogłoszono przetarg

Urząd Miasta Lublina ogłosił właśnie przetarg na budowę zespołu pływalni MOSiR przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. Będzie to zespół basenów sportowych i rekreacyjnych, a główny z nich to 50-metrowy basen olimpijski z trybunami na 2100 miejsc, przewidziany dla organizacji zawodów krajowych i międzynarodowych.

Projekt obiektu, na podstawie wygranego w 2007 roku konkursu architektonicznego, wykonała firma Paweł Tiepłow – Pracownia Projektowa. Projektowany zespół zlokalizowano na terenie MOSiR-u jako dobudowę do istniejącego zespołu z halą sportową i 25-metrową pływalnią. Zespół ten zbudowano w latach 60., a hala sportowa z łukowo-fałdowym dachem żelbetowym (arch. B. i Z. Michalaków) jest uważana za bardzo dobry przykład architektury i konstrukcji tamtych lat. Istniejący zespół był remontowany już w trakcie projektowania. Obie części (stara i nowa) powinny się uzupełniać.

 

Nie obeszło się bez kłopotów
W czasie projektowania, jak to zwykle bywa, wystąpiły utrudnienia. Główne z nich to nienośne, podmokłe grunty torfowe oraz wyjątkowo gęsta sieć czynnych i nieczynnych instalacji podziemnych. Trzeba wspomnieć, że koncepcja konkursowa obejmowała pełnowymiarowe kryte lodowisko, natomiast z dokumentacji projektowej tę część wyłączono. Pozostawiono natomiast teren na jej doprojektowanie w następnym etapie…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 12

 


TEKST I WIZUALIZACJE: PAWEŁ TIEPŁOW