Reklama

Bezpieczeństwo Mikrobiologiczne Wody

W dniu 2 lipca 2019 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się Seminarium Naukowe BMW2019 – Bezpieczeństwo Mikrobiologiczne Wody. Wydarzenie jest organizowana przez AGH w Krakowie we współpracy z Wodociągami Miasta Krakowa oraz firmą IDEXX Laboratories. Tematyka Seminarium obejmuje zagadnienia związane z wyzwaniami jakie niesie ze sobą utrzymanie jakości mikrobiologicznej wody, począwszy od najczęstszych problemów jakie stanowią przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, poprzez sposoby ich detekcji i monitoringu, kończąc na skutecznych metodach dezynfekcji. Seminarium skierowane jest do przedstawicieli instytucji nadzorujących jakość wody, jednostek naukowo-badawczych, firm zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem systemów uzdatniania wody, laboratoriów analitycznych, a także do osób zarządzających oraz personelu technicznego obiektów wodociągowych i pływalni. Udział w seminarium jest bezpłatny.

tel. 12 617 47 57, dezwod@agh.edu.plwww.dezwod.agh.edu.pl/bmw2019