Boom na baseny

Fala środków ruszyła

Ruszyła fala środków z RPO na baseny i pływalnie. Poszczególne Działania w Regionalnych Programach Operacyjnych, funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, umożliwiają ubieganie się o środki na projekty budowy i rozbudowy pływalni oraz basenów.

Realizacja Narodowej Strategii Spójności nabiera tempa, choć nie bez trudności. Według danych Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK, od początku uruchomienia programów do 27 września 2009 roku złożono 86,5 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym), opiewających na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe), wynoszącą 196,7 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami ponad 19 tys. umów o dofinansowanie na kwotę 72,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym – dofinansowanie w części unijnej, wynoszące 52,5 mld zł, co stanowi 19,7% alokacji na lata 2007–2013. Część z tych wniosków stanowiły przedsięwzięcia dotyczące inwestycji w infrastrukturę sportową, w tym – związane z budową basenów i pływalni.WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 3/2009

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ
FOTO: RAFAŁ JACASZEK