Reklama

Centrale basenowe Dan-Poltherm

Kryte pływalnie stanowią kompleksowy system, który stawia duże wymagania wielu dyscyplinom współczesnej wiedzy. Spośród całego szeregu instalacji technicznych, znajdujących się w obiekcie basenowym, bardzo istotną rolę odgrywają: klimatyzacja, wentylacja mechaniczna i ogrzewanie. Od efektywności ich pracy zależy późniejszy koszt eksploatacji obiektu

dan_001

Głównym zadaniem instalacji wentylacji obiektu basenowego jest utrzymywanie w nim prawidłowych parametrów powietrza wewnętrznego zapewniających komfort przebywającym tam osobom oraz ochrona hali basenowej przed niekorzystnym oddziaływaniem wilgoci.

Kompleksowa oferta

Firma Dan-Poltherm od ponad 20 lat specjalizuje się w klimatyzacji i wentylacji krytych pływalni. Obecnie jest liderem na polskim rynku, i to zarówno pod względem ilości, jak i jakości dostarczanych urządzeń do tego typu obiektów. Dan-Poltherm zapewnia kompleksowe rozwiązania dla dużych krytych pływalni, aquaparków oraz małych basenów domowych i stref spa & wellness. Doświadczenie firmy obejmuje ponad tysiąc realizacji tego typu obiektów w Polsce.

Nowością w ofercie Dan-Poltherm jest centrala z przeciwprądowym, polipropylenowym wymiennikiem ciepła (zdjęcie z prawej). Osiąga on sprawność odzysku ciepła powyżej 95% dla nominalnych wydatków. Przeciwprądowy wymiennik ciepła (aluminiowy lub polipropylenowy) stosowany jest w całym typoszeregu central DP i znajduje zastosowanie w centralach przeznaczonych do klimatyzacji.

Mniejsze zużycie energii

Centrale basenowe typu DP Pool przeznaczone są do wentylacji, osuszania i ogrzewania hal krytych pływalni. Modele wyposażone w rewersyjną pompę ciepła posiadają możliwość chłodzenia latem (np. w obiektach z dużymi przeszkleniami). Centrale z jednokierunkową pompą ciepła (Pool Short) osuszają hale i odzyskują ciepło bez możliwości chłodzenia latem. Centrale Pool Basic pracują, korzystając ze świeżego powietrza.

dan_002

W celu optymalizacji zużycia energii, w centralach wyposażonych w pompę ciepła może być zintegrowany dodatkowy skraplacz chłodzony wodą. Zapewnia on przekazanie nadwyżki ciepła uzyskanego z powietrza wyciąganego do wody basenowej lub użytkowej. Skraplacz wykonany jest z materiałów odpornych na korozję basenową.

Typoszereg basenowych central produkcji Dan-Poltherm składa się z kilkunastu konfiguracji, które mogą być wyposażone w aluminiowy wymiennik ciepła całkowicie zabezpieczony przeciw korozji basenowej lub, nowość w ofercie firmy, w wymienniki polipropylenowe:

CF – centrala z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła o sprawności w zakresie 90–98%,
X – centrala z krzyżowym wymiennikiem ciepła,
2X Pool – podwójny krzyżowy wymiennik ciepła,
AX – asymetryczny płytowy wymiennik ciepła,
G – wymiennik glikolowy (wymiennik lamelowy odporny na korozję basenową),
HP – osuszacz basenowy z możliwością wentylacji.

Sterowanie oraz system zdalnej wizualizacji i kontroli – DP ViewNet.

Zdalny dostęp

Niezmiernie istotnym elementem systemu klimatyzacji jest automatyka i algorytm sterowania urządzeń, zapewniający energooszczędną pracę w każdych warunkach. Połączenie internetowe umożliwia systemowi DP ViewNet zarządzanie oraz sterowanie układem wentylacji i klimatyzacji całego obiektu i wszystkich zainstalowanych urządzeń. Użytkownik uzyskuje pełny, zdalny dostęp do wszystkich funkcji, w tym harmonogramów czasu pracy i nastaw temperatur. System nie wymaga zakupu kosztownego oprogramowania i stanowisk roboczych, a samo sterowanie centralą czy zespołem urządzeń odbywać się może przez dowolne urządzenie z przeglądarką internetową.

Nawiewne szyny szczelinowe

dan_003Odpowiednia dystrybucja powietrza, zapewniająca prawidłową klimatyzację w hali basenu, wymaga właściwie skonstruowanego nawiewu oraz wywiewu powietrza. Nawiew powinien być tak uformowany, żeby każdy metr sześcienny powietrza w hali basenu był poruszony i wymieniony. Zapewniają to, odpowiednio rozmieszczone w hali basenu, nawiewne szyny szczelinowe SN produkcji Dan-Poltherm. Dla zwiększenia przepływu powietrza stosowane są szyny z jedną lub kilkoma szczelinami, które najczęściej rozmieszcza się wzdłuż okien i drzwi zewnętrznych.

Nawiewne szyny szczelinowe SN – produkcji Dan-Poltherm:

  • przeznaczone są do odpowiedniego rozprowadzenia powietrza w hali basenowej,
  • to najbardziej optymalny i efektywny sposób dystrybucji powietrza,
  • zapewniają naturalny, konwekcyjny przepływ powietrza wzdłuż chłodnych przegród.

 

Dan-Poltherm Sp. z o.o.
Rusocin, ul. Gdańska 12
83-031 Łęgowo
tel.: 58 692 11 77
faks: 58 692 11 78
www.dan-poltherm.pl

dan_pol_100

 

 

 

 

TEKST I FOTO | Firma Dan-Poltherm