Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu

W dniu 21 września 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”. Jest to miejska jednostka organizacyjna zarządzana przez Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu

 

Realizację obiektu rozpoczęto we wrześniu 2013 r., kiedy to podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego z fi rmą Euro-Projekt Grzegorz Latecki z siedzibą w Elblągu. W maju 2014 r. rozpoczęła się budowa obiektu przez konsorcjum fi rm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu i Moris-Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która zakończyła się 11 września 2015 r. uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Otwarcie Centrum odbyło się 21 września 2015 r., a dla mieszkańców obiekt został udostępniony dzień później.

Finansowanie budowy

Centrum wybudowano z udziałem środków z Unii Europejskiej. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 (Oś Priorytetowa 2 Turystyka; Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna). Koszt projektu ogółem: 26 423 237,92 zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 16 166 495,74 zł, środki własne Gminy Miasta Elbląg 10 231 742,18 zł i środki Gminy Tolkmicko 25 000 zł.

Charakterystyka obiektu

Centrum zajmuje powierzchnię 35 000 m2, powierzchnia zabudowy stanowi 3100 m2, zaś powierzchnia użytkowa to 3400 m2. Składają się na nią:

  • basen sportowy – niecka ze stali nierdzewnej: 8 torów o długości 25 m i głębokości od 1,3 m do 1,9 m, powierzchnia lustra wody 525 m2;
  • basen do nauki pływania – niecka żelbetowa: 3 tory o długości 13,5 m i głębokości od 0,6 m do 0,9 m, powierzchnia lustra wody 96 m2;
  • basen rekreacyjny dla dorosłych – niecka żelbetowa wraz z atrakcjami i urządzeniami rekreacyjnymi, tj. grota sztucznej fali, siatka do wspinaczki, cztery dysze do masażu karku, leżanka wodna, ławeczka wodna, grzybek wodny; głębokość od 1,0 m do 1,3 m, powierzchnia lustra wody 230 m2;
  • basen rekreacyjny dla dzieci – niecka żelbetowa wraz z atrakcjami wodnymi, tj. zjeżdżalnia wąż, zjeżdżalnia żaba, armatka z dwiema dyszami i armatka z jedną dyszą, motorówka, foka, wieloryb, tunel wodny, gra wiadra wodne; głębokość od 0,3 m do 0,5 m, powierzchnia lustra wody 168 m2;
  • dwie wanny jacuzzi (wanny do hydromasażu) o objętości 3 m3 każda;
  • kompleks saun składający się ze strefy 3 saun (suchej, parowej i biosauny);
  • pomieszczenia ratowników, instruktorów oraz pierwszej pomocy;
  • trybuny na 188 miejsc siedzących i 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 21

 

 

TEKST | Marek Kamm
FOTO | Włodzimierz Wawro