Ruchome dno, czyli jak zwiększyć dochody pływalni

Wyposażenie basenu w ruchome dno automatycznie polepsza wynik finansowy pływalni. Mamy tu do czynienia z prostymi zależnościami – możliwość zaspokojenia popytu na określone rodzaje zajęć powoduje wzrost frekwencji, a ta z kolei przekłada się na zwiększenie przychodów

 

vario_021

Od dłuższego czasu popyt na zajęcia w wodzie rośnie. Jednocześnie preferencje klientów ewoluują w stronę zajęć sportowo-rekreacyjnych i rekreacyjnych. Osoby przychodzące na basen tylko po to, aby popływać, stanowią zdecydowanie mniejszą grupę użytkowników pływalni i całkiem znikomą część klientów aquaparków.

Zapewnienie użytkownikom obiektu form aktywności, których oczekują, decyduje o jego atrakcyjności, a tym samym o frekwencji. Zazwyczaj popyt na zajęcia rekreacyjne przekracza możliwości techniczne i organizacyjne operatora pływalni. Powodem tego jest głównie niewielka przestrzeń, na której można prowadzić aqua aerobic, gimnastykę wodną czy zabawy dla dzieci. Niecka basenowa o typowej budowie, ze spadkiem dna, ma zaledwie kilkadziesiąt metrów kwadratowych płytkiej wody. To ogranicza liczbę uczestników zajęć do 20–30 osób.

Rozwiązanie – ruchome dno

Baseny wyposażone w ruchome dno (na całej powierzchni lub na jej części) mogą obsługiwać o wiele liczniejsze grupy. Tak więc w tym samym czasie, przy wykorzystaniu jednego instruktora, z basenu korzysta dwa lub trzy razy więcej klientów.

Ponieważ każdy z nich płaci za udział w zajęciach, a koszt ich przeprowadzenia jest taki sam jak poprzednio, to łatwo obliczyć dodatkowy zysk, jaki pojawi się w tym przypadku.

Możliwość regulowania głębokości wody co do centymetra pozwala na prowadzenie wszelkich form aktywności w wodzie. Położenie platformy ruchomego dna dostosowywane jest do rodzaju zajęć, wzrostu i umiejętności uczestników. Dzięki temu w parę minut basen pływacki można zmienić w akwen do aerobiku albo w brodzik dla dzieci. Możliwość dostosowania zajęć do różnych grup klientów umożliwia wykorzystanie basenu w maksymalnym stopniu, również w godzinach, które w tradycyjnych obiektach są obarczone niską frekwencją.

Innym aspektem jest możliwość zróżnicowanego wyceniania poszczególnych aktywności. Za uczestniczenie w zajęciach aquaaerobowych operator może pobierać wyższe opłaty niż za standardowe korzystanie z basenu.

Ruchome dno jest także doskonałym narzędziem do nauki pływania. Wyeliminowanie lęku dzieci przed głęboką wodą pozwala na szybsze i bardziej efektywne prowadzenie szkolenia. Stopniowe zwiększanie głębokości basenu powoduje, że dzieci w sposób niezauważalny oswajają się z wodą i w krótkim czasie zdobywają umiejętności pływackie.

Jest jeszcze jedna szczególna zaleta wyposażenia basenu w ruchome dno. W godzinach nocnych platforma ustawiana jest na poziomie plaży basenowej i stanowi przykrycie niecki. W ten sposób zmniejsza się nakłady energetyczne na podgrzanie wody, co daje niebagatelne oszczędności.

Efekt ekonomiczny zilustrowano przykładami dwóch holenderskich pływalni wyposażonych w ruchome dna.

Obiekt: Hofbad Ypenburg, Haga

Basen 50-metrowy

Wyposażenie niecki: pomost przegradzający i ruchome dno (duofloor) o wymiarach 21 × 23,5 m

vario_0211

Wyłączenie z eksploatacji ruchomego dna spowodowałoby ograniczenie programu zajęć:

vario_0212

Porównanie

vario_0213

Obiekt: basen w Almere

Basen 25-metrowy

Wyposażenie niecki: ruchome dno o wymiarach 10 × 12,5 m

vario_0214

Program zajęć bez użycia ruchomego dna wyglądałby następująco:

vario_0215

Porównanie

vario_0216

Warto także porównać poziom kosztów i przychodów pływalni z ruchomym dnem i bez. Poniżej roczne zestawienie dla jednej z holenderskich pływalni z basenem o wymiarach 25 × 21 m wyposażonym w ruchome dno na połowie niecki.

Bez ruchomego dna

vario_0217

Z ruchomym dnem

vario_0218

Podsumowanie

Pomijając odmienny poziom cen i kosztów, proporcje są zbliżone w każdym kraju i obiekcie. Również polscy operatorzy pływalni i parków wodnych mają doświadczenia potwierdzające efektywność stosowania ruchomego dna. Dodatkowe przychody generowane przez te urządzenia mają ogromny wpływ na wynik finansowy obiektów. Koszt inwestycyjny związany z wyposażeniem niecki w ruchome dno amortyzuje się w ciągu paru lat, a po tym okresie urządzenie wypracowuje czysty zysk.

Wspomniany na początku łańcuch zależności sprowadza się do prostego schematu: odpowiednie wyposażenie basenu pozwala na zaspokojenie popytu, co gwarantuje wysoką frekwencję, a tym samym dodatkowe przychody przy niezmiennym poziomie kosztów. Na końcu łańcucha jest zadowolony klient i zasobniejsza kasa operatora.

vario_0219

Variopool Polska Sp. z o.o.
ul. Storrady Świętosławy 1, pok. 209, 71-602 Szczecin
tel.: 91 455 34 19, faks: 91 886 60 62,
tel. kom.: 506 012 711
www.variopool.pl
info@variopool.pl

vario_001

 

 

 

 

TEKST | Marcin Ryszkiewicz, Priscilla SPaans
FOTO | Archiwum firmy VARIOPOOL