Duża liczba osób decyzyjnych w sektorze basenów, saun i spa

Targi INTERBAD w Stuttgart Trade Fair Centre zakończyły się, przynosząc ogromną satysfakcję wystawcom, gościom i organizatorom. Międzynarodowe Targi Basenów, Saun i Spa oraz Kongres Technologii Basenowych i Kąpielowych przyciągnęły 444 wystawców (w tym 3 firmy z Polski: Solana, Tech Sp. z o.o. i Vacu Activ) oraz około 15 tys. odwiedzających w okresie 21–24 października 2014 r.

– W tym roku na targi przybyli goście z 64 krajów. Odsetek wizytujących z zagranicy sięgnął niemal 30 procent – stwierdził Ulrich Kromer, Dyrektor Zarządzający Messe Stuttgart, która organizowała INTERBAD wraz z Niemieckim Stowarzyszeniem Przemysłu Kąpielowego (DgfdB).

Ponad jedna czwarta odwiedzających przybyła z Austrii i Szwajcarii, niemal 30 procent z Europy Wschodniej, 9 procent z Rosji, natomiast 12 procent odwiedzających Messe Stuttgart stanowili przybysze ze Skandynawii.

Targi zyskały wymiar międzynarodowy podczas „International Business Day”, zorganizowanego przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Kąpielowego w ramach Kongresu Technologii Basenowych i Kąpielowych, który umożliwił profesjonalistom z całego świata wymianę informacji i doświadczeń.

– „International Business Day” był bardzo interesujący dla wszystkich uczestników. To był udany początek tej nowej koncepcji – stwierdził dr Christian Ochsenbauer, Dyrektor Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Kąpielowego. – Widoczny był również wzrost liczby wystawców zagranicznych na INTERBAD (41 procent). Ich rekordowa liczba odzwierciedla międzynarodowy charakter zwiedzających – dodał dr Ochsenbauer.

Znamienici goście

Firmy biorące udział w INTERBAD 2014 były jednomyślne w kwestii oceny wizytujących. W szczególności wystawcy byli zadowoleni z jakości rozmów, jakie przeprowadzili, oraz z kontaktów, jakie nawiązali – takie były początkowe wnioski raportu w sprawie wyniku targów, co miało swoje odbicie w statystykach: 65 procent odwiedzających INTERBAD w tym roku to właściciele przedsiębiorstw, dyrektorzy zarządzający lub dyrektorzy oddziałów i kierownicy działów w przedsiębiorstwach, zaś 92 procent to osoby biorące bezpośredni udział w zakupach i przygotowaniu zamówień. Prawie 80 procent przybyło na INTERBAD z myślą o dokonaniu inwestycji. Więcej niż jedna trzecia z nich zamierzała zainwestować kwoty przekraczające 50 tys. euro. Największą grupę odwiedzających stanowili zarządzający publicznymi pływalniami i prywatnymi basenami, następnie zarządzający saunami i spa, a także producenci basenów i akcesoriów, sprzedawcy detaliczni oraz architekci, planiści i konsultanci.

Najwyższa jakość i innowacyjność

Prawie 450 wystawców na INTERBAD 2014 zachwyciło odwiedzających swoją kreatywnością oraz praktycznym wymiarem produktów. Na stoiskach oczekiwano nowych rozwiązań, na przykład innowacji w systemach sterowania saun i basenów. Nowe systemy wpływają na znaczny wzrost oszczędności operacyjnych w przypadku dużych kompleksów i sprawiają, że domowe sauny i baseny stają się wygodniejsze i bezpieczniejsze. Goście byli także zainteresowani sposobami oszczędzania energii, tematycznymi prezentacjami saun i spa oraz nowymi rozwiązaniami w systemach sanitarnych, jak na przykład użyciem soli w saunach i centrach odnowy biologicznej.

– Jakość oferty wystawców oraz trzech stref specjalnych na tegorocznym INTERBAD była po raz kolejny niesamowita – powiedział dr Christian Ochsenbauer, który był pod wrażeniem wydarzeń odbywających się w trzech salach wystawowych.

Kongres i towarzyszący mu program ciągle się rozwijają

65. Kongres Technologii Basenowych i Kąpielowych i towarzyszące mu wydarzenia przyciągnęły w tym roku uwagę około 1000 delegatów. – Najbardziej popularnym tematem była kwestia uzdatniania wody podczas specjalistycznej konferencji dot. łaźni publicznych. Bardzo cieszyła też duża frekwencja na spotkaniach poświęconych budowaniu basenów, zarządzaniu łaźniami, kadrze obsługującej pływalnie oraz saunom i basenom prywatnym podczas Dnia Konstruktora Basenów – oświadczył usatysfakcjonowany dr Christian Ochsenbauer.

Udaną premierą okazało się również nowe forum „Tworzenie klimatów” przeznaczone dla hotelarzy, architektów, planistów i przedsiębiorców budowlanych. Miejsce na mównicy cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z uwagi na swój otwarty charakter forum było też areną dla intensywnych dyskusji służących wymianie doświadczeń i informacji technicznych.

Odwiedzający okazali też duże zainteresowanie prezentacji „Od krytej pływalni do ośrodka wypoczynkowego”. – Charakter prezentacji miał za zadanie nawiązanie kontaktów i zapoczątkowanie współpracy miedzy kontrahentami – stwierdził dr Klaus Batz, dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Aquaparków (EWA), który
przygotował prezentację z Messe Stuttgart i jednocześnie obchodził 25. rocznicę obecności na targach. Europejskie Stowarzyszenie Aquaparków zaprezentowało także nagrody: EWA Professional Award i EWA Marketing Award 2014.

Goście pod wrażeniem

Opinie wyrażane przez odwiedzających świadczą o sukcesie spójnej oferty INTERBAD 2014: targów, kongresu i towarzyszących im wydarzeń, i wraziły się dobrą średnią oceną 2.0. Zdecydowana większość respondentów (95 procent) jest zdania, że INTERBAD, mimo swojej mocnej pozycji, zyska na znaczeniu jeszcze bardziej, zaś 74 procent gości planuje odwiedzenie następnych targów w 2016 r.

Następne targi INTERBAD odbędą się w Stuttgart Trade Fair Centre w dniach 27–30 października 2016 r.

 

TEKST I FOTO | Messe Stuttgart
OPRACOWANIE | Redakcja