Ekonomizacja zarządzania na przykładzie pływalni „Delfin” w Krapkowicach

Krapkowicka Pływalnia „DELFIN” funkcjonuje jako spółka prawa handlowego. W tak małym miasteczku jak Krapkowice, liczącym ok. 17 tys. mieszkańców, utrzymanie takiego obiektu jest bardzo trudne. Miesięczne wydatki wahają się tu w granicach 135 tys. zł, z czego ok 50% pochłaniają koszty pracownicze, a drugą część energia cieplna, gaz, woda i ścieki oraz środki chemiczne i higieny.

Z biegiem czasu w wyniku ciągłej eksploatacji urządzeń należy jeszcze liczyć się z dodatkowymi kosztami, które trzeba będzie ponieść na drobne remonty, naprawy czy też zdarzające się coraz częściej awarie. Przystępując do zminimalizowania kosztów, należy szczegółowo przeanalizować wysokość poniesionych opłat za media, jak i wykorzystanie pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Źle podjęte decyzje mogą doprowadzić do odstraszenia potencjalnych i stałych klientów obiektu, czy to z powodu np. brudnej wody, czy też długich kolejek przy kasie, brudnych podłóg, szafek itp.

Jak szukać oszczędności?

Wprowadzanie ewentualnych oszczędności powinno być poprzedzone konsultacjami z pracownikami zajmującymi się danym wycinkiem pracy. Umożliwi to trafniejsze podejmowanie decyzji oraz uniknięcie ewentualnych skutków ubocznych nieprzewidzianych przez zarządzającego obiektem.

Rozwiązania kadrowe

Na pływalni w Krapkowicach zatrudniani są:

  • konserwatorzy – 5 etatów,
  • osoby sprzątające – 4 etaty + 1 osoba na umowę-zlecenie zatrudniana w przypadku dostarczenia przez pracowników zwolnień lekarskich lub urlopów (praca całodobowa),
  • ratownicy – 5 etatów + umowy-zlecenie wg potrzeb,
  • kasjerzy – 3,75 etatu,
  • obsługa administracyjna – 3 etaty.

Konserwatorzy pracują w systemie ciągłym zmianowym po 12 godzin. Jeden z konserwatorów jest przeszkolony do obsługi kasy i w razie potrzeby pełni obowiązki kasjera. Pozostali konserwatorzy również zapoznali się z obsługą kas i przy dużym natężeniu ruchu wpuszczają osoby na basen, rejestrując je w systemie komputerowym. Natomiast kasjerki rozliczają osoby wychodzące. W ten sposób udaje się uniknąć powstawania kolejek i oszczędzić na etatach kasjerskich. Do obowiązków konserwatorów należy również kontrola parametrów wody za pomocą fotometru (2 razy dziennie), utrzymanie czystości wokół obiektu oraz utrzymanie terenów zielonych.

Osoby sprzątające również zatrudnione są w systemie 12-godzinnym z obsługą całodobową. W celu utrzymania należytej czystości sporządzony został grafik czynności, jakie należy w danym dniu i na danej zmianie wykonać. Określa on również rodzaj środków chemicznych, jakie należy stosować, oraz maszyn, jakich należy używać.

Kasjerki zatrudnione w wymiarze 3,75 etatu pracują na zmiany 8-godzinne. Od piątku do niedzieli na drugiej zmianie z tytułu zwiększonej ilość odwiedzających pracują 2 osoby. W pozostałym czasie 1 osoba mająca w razie potrzeby do pomocy konserwatora. Ratownicy pracują w systemie dwuzmianowym, 8-godzinnym, po dwie osoby na zmianie. Mając na uwadze przestrzeganie 40-godzinnego tygodnia pracy, pływalnia zatrudnia pracowników na umowę-zlecenie, aby w pełni zabezpieczyć przestrzeń wodną. W sezonie urlopowym posiłkuje się także stażystami skierowanymi z Powiatowego Urzędu Pracy. Dotyczy to głównie pomocy kasowej oraz utrzymania czystości w obiekcie. Jest to duża bezkosztowa pomoc pozwalająca na prawidłowe funkcjonowanie pływalni w okresie letnim.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 18

 

Tekst | Joachim Kubilas
Foto | Archiwum Firmy