Reklama

Elementy współczesnego procesu inwestycyjnego – dla basenów, aquaparków, term, lodowisk, centrów edukacyjnych. Część 1

Wielu inwestorów planujących budowę lub podejmujących decyzję o budowie obiektów basenowych bądź – ogólnie rzecz ujmując – obiektów sportowych boryka się z problemem braku wiedzy merytorycznej w tym zakresie. Z kilkuletniej obserwacji rynku wynika, że decyzje o rozpoczęciu budowy zapadają bez odpowiedniego przygotowania w zakresie wieloaspektowej analizy dotyczącej m.in. takich zagadnień funkcjonowania obiektu, jak potencjał rynku oraz spodziewane rezultaty ekonomiczne w długoletniej perspektywie finansowej. Wszystkim zainteresowanym prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego zespół polskich konsultantów basenowych – Agrapool Consulting – od wielu lat oferuje pomoc i doradztwo w zakresie współczesnych procesów inwestycyjnych przy budowie obiektów wodnych i sportowych obejmujące swym zakresem:

  • analizy biznesowe, jak wstępne studia wykonalności, studia wykonalności w oparciu o metodologię UNIDO,
  • biznesplany dla inwestorów prywatnych,
  • badania i analizy rynku, w tym analizy zasięgu oddziaływania obiektu (catchment area), analizy profilowe klientów, analizy trendów rynkowych, poszukiwanie innowacyjnych produktów i atrakcji dla basenów rekreacyjnych i sportowych, monitoring działalności konkurencji rynkowej,
  • programy funkcjonalno-użytkowe lub ich weryfikacja,
  • dobór właściwego modelu organizacyjnego obiektu, w tym wyodrębnienie funkcji możliwych do zarządzania poprzez podmioty prywatne (np. siłownia, restauracja, sauny, parkingi, część rehabilitacyjna itp.), wybór najefektywniejszego systemu obsługi klienta uwzględniającego możliwość korzystania ze wszystkich funkcji obiektu, optymalnej liczby personelu, rozwiązań pozwalających na zminimalizowanie kosztów działalności obiektu, doboru właściwego sprzętu technicznego, sportowego i rekreacyjnego, w jaki musi zostać wyposażony obiekt,
  • obsługa inżynierska w zakresie: doboru optymalnych technologii, weryfikacja wielobranżowej dokumentacji projektowej, przedstawienie rozwiązań technicznych wpływających na istotne obniżenie kosztów eksploatacji, doradztwo w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii, opracowanie charakterystyki energetycznej obiektu oraz weryfikacji zaprojektowanych instalacji grzewczych w aspekcie efektywności energetycznej.

W niniejszym artykule zostaną omówione tylko niektóre z powyższych zagadnień. Zamiarem autorów jest kontynuacja zagadnień poruszonych we wstępie w kolejnych numerach periodyku „Pływalnie i Baseny”.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 29

 

TEKST | Firma Agrapool Consulting

MAPY I TABELE | Opracowanie własne Agrapool Consulting