Inwestycje proekologiczne

Dofinansowanie

W ostatnim czasie radykalnie zmniejszyły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji sportowych związanych z budową nowych obiektów basenowych.

Konkursy unijne m.in. w ramach RPO już za nami, a kolejna perspektywa unijna 2014–2020 jeszcze waży się przy brukselskich stolikach. Jest to jednak bardzo dobry czas na realizację proekologicznych inwestycji mających na celu zmniejszenie zużycia energii szczególnie w obiektach kubaturowych służących celom społecznym. Coraz więcej możliwości wsparcia inwestycji proekologicznych stwarzają programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW organizuje konkursy, wydając środki krajowe, fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (zwane także funduszami norweskimi), a także środki z tzw. rachunku klimatycznego. Te ostatnie pochodzą z handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych, usankcjonowanego na mocy tzw. Protokołu z Kioto…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST: DAWID DROBNIĆ