Ratownictwo w okresie przejściowym

Rozważania na tle nowej Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Obecnie pojawia się szereg problemów i kontrowersji na etapie prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne usługi ratownictwa wodnego, dotyczących stosowania ustawy w okresie przejściowym jej obowiązywania, tj. od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Wiele podmiotów zwraca się z konkretnymi pytaniami w tej sprawie. Oto najważniejsze problemy:

  • czy stosowanie przepisów dotychczasowych w okresie przejściowym oznacza, że jedynymi podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego w tym czasie są organizacje takie jak WOPR, Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (MWOPR) i Mazurska Służba Ratownicza (MSR),
  • czy powstanie podmiotu po dacie wejścia w życie ustawy zmienia ocenę z tiret poprzedzającego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 13

 


TEKST: PIOTR JABŁONKA