Jak zostać ekspertem w dziedzinie zarządzania infrastrukturą sportową?

Dynamiczna rozbudowa obiektów sportowych w Polsce, wymusza konieczność nowego podejścia do gospodarowania tego typu ośrodkami. Tylko profesjonalni zarządcy są w stanie utrzymać i odpowiednio rozwijać nowoczesną infrastrukturę sportową. Poznaj program studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego „Zarządzanie infrastrukturą sportową”, który stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na specjalistów i ekspertów w tej dziedzinie.

 

Więcej na stronie: http://www.lazarski.pl/pl/aktualnosci/jak-zostac-ekspertem-w-dziedzinie-zarzadzania-infrastruktura-sportowa/