Kąpieliska otwarte

Warunki eksploatacyjne kąpielisk otwartych

Upowszechnienie budowy kąpielisk otwartych w naszym kraju wymaga większej dostępności informacji techniczno-eksploatacyjnych, które mogą być pomocne dla projektantów, użytkowników i inwestorów.

Jednym z najistotniejszych zagadnień dotyczących kąpielisk jest ciepło występujące w postaci ciepła naturalnego (słońce, powietrze), ciepła wytwarzanego i ciepła odnawialnego. Ogrzewanie wody w basenach odbywa się w pierwszym etapie
poprzez uzyskanie ciepła naturalnego oraz w drugim etapie jako uzupełnienie do wymaganej
temperatury wody (np. 24°C), które odbywa się już przy pomocy ciepła wytwarzanego, względnie odnawialnego.
Utrzymywanie w basenach temperatury wody na poziomie 23°C przy pomocy ciepła
naturalnego jest możliwe tylko w lipcu, natomiast na poziomie 20°C – nawet od połowy maja do końca sierpnia.
Pozostałe dane dotyczące podgrzewu wody basenowej można uzyskać w wydawnictwie Saunusa (dane dotyczące ciepła potrzebnego
do ogrzania wody basenowej, polegające na obliczeniu uzyskania i strat ciepła w czasie eksploatacji kąpieliska), a w drugim wariancie z odczytu z „Tabeli bilansu ciepła dla basenów otwartych” znajdującej się w międzynarodowej normie Internorm.Podstawowe dane techniczne
Powierzchnia całego kąpieliska otwartego powinna być większa od powierzchni wszystkich basenów na terenie obiektu 10–12
razy. Natomiast powierzchnia przylegającego parkingu powinna być obliczana według wskaźnika: 25 m²/1 samochód oraz 2,5 m²/1
rower. Wielkość parkingu obliczana według Internorm wynosi 40 samochodów i 80 rowerów przypadających na 1000 m² powierzchni
wodnej, ale ta ilość powinna być przystosowana do warunków komunikacyjnych i stopnia motoryzacji danego rejonu. Zaleca się usytuowanie kąpielisk otwartych minimum 100 m od autostrad, szpitali, cmentarzy i innej zabudowy typu przemysłowego.

Zaplecze szatniowo-sanitarne
Wielkość kąpielisk otwartych oraz ich wyposażenia eksploatacyjnego jest projektowana na podstawie wskaźnika 1000 m² powierzchni
wodnej w basenach. Ilość osób w obiekcie powinna być obliczana według wzoru 1 osoba/1 m² lustra wody z podziałem na płeć po 50%. Wielkość wyposażenia według Internorm:
 kobiety: 4 WC + 3 natryski z ciepłą wodą/1000 m² wody,
 mężczyźni: 2 WC + 4 pisuary + 3 natryski z ciepłą wodą/1000 m² wody,
 ilość szafek: około 200 sztuk/1000 m² wody basenowej.


CZYTAJ WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


 

TEKST: CZESŁAW SOKOŁOWSKI

FOTO: ARCHIWUM FIRMY TRANSCOM