Koagulacja – istotny proces technologiczny w konwencjonalnym uzdatnianiu wody basenowej

Zasadniczym celem uzdatniania wody basenowej jest ochrona osób kąpiących się przed drobnoustrojami i innymi zanieczyszczeniami, które mogą być niekorzystne lub szkodliwe dla zdrowia ludzi, wprowadzanymi do wody basenowej zarówno z otoczenia, jak i przez kąpiących się w trakcie korzystania z kąpieli, pływania czy innych form rekreacji w środowisku wodnym. Koagulacja jest jednym z procesów uzdatniania wody basenowej, częstokroć traktowanym przez zarządzających tymi obiektami z nienależytą starannością, a nawet słyszy się o praktykach zaniechania jej prowadzenia i zastępowania tego procesu klarowaniem wody basenowej poprzez jej wysokie chlorowanie. W efekcie tych nieprawidłowych działań woda basenowa może być niebezpieczna dla zdrowia ludzi, z uwagi na tworzenie się w niej dużej ilości szkodliwych dla zdrowia związków chloroorganicznych.

Cele uzdatniania wody basenowej

Podstawą procesu uzdatniania wody basenowej jest zapewnienie równowagi pomiędzy zanieczyszczaniem tej wody a jej oczyszczaniem. W pływalniach i basenach publicznych priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa wody pod względem mikrobiologicznym. Niewystarczająca ochrona tej wody i nieskuteczne jej uzdatnianie naraża użytkowników kąpieli na ryzyko wystąpienia epidemii chorób przewodu pokarmowego i innych chorób zakaźnych. Dlatego też w ciągu technologicznym uzdatniania wody basenowej najistotniejszy jest proces dezynfekcji, który jest ostatnim etapem uzdatniania wody basenowej. Cały poprzedzający dezynfekcję ciąg uzdatniania wody należy traktować jako przygotowujący wodę do efektywnej i niezawodnej dezynfekcji końcowej. Systemy uzdatniania wody powinny stanowić wielokrotne bariery na drodze możliwości przenoszenia zakażeń. Procesy poprzedzające końcową dezynfekcję powinny zapewnić wodę o wysokiej jakości pod względem mikrobiologicznym, tak aby końcowa dezynfekcja stanowiła tylko ostatnie zabezpieczenie i pozwalała zapewnić obecność na wymaganym poziomie środka dezynfekcyjnego w wodzie niecek basenowych. Obecność wolnego chloru w wodzie w nieckach basenowych to kolejna bariera przed przemieszczaniem się mikroorganizmów od jednej osoby kąpiącej się do innej, zapewniająca wodzie oręż (tj. chlor wolny) w walce z mikroorganizmami wprowadzanymi do wody basenowej przez cały czas obecności w niej osób korzystających z kąpieli. Dezynfekcja końcowa wody jest procesem skutecznym tylko wówczas, gdy przed jej zastosowaniem wodę podda się procesom uzdatniania mającym na celu usunięcie mętności i gdy substancje zwiększające zapotrzebowanie na środek dezynfekcyjny lub chroniące patogeny przed działaniem środka dezynfekcyjnego zostaną usunięte wcześniej w możliwie największym stopniu. Tak więc strategią jest wcześniejsze fizyczne usunięcie wszelkich cząstek zawieszonych w wodzie. Konsekwencją przyjęcia zasady tworzenia wielokrotnych barier w ramach uzdatniania wody jest skuteczne eliminowanie patogenów, zanieczyszczeń i związków ulegających biodegradacji przed procesem końcowej dezynfekcji.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 16

 

TEKST | Małgorzata Prędota
ILUSTRACJA | Michał Kolarz