Przemyślane rozwiązania – Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera” w Olsztynie

Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera” w Olsztynie rozpoczęło działalność w dniu 2 marca 2012 roku. W ciągu 22 miesięcy funkcjonowania obiekt odwiedziły 1 343 634 osoby, co daje średnio 61 074 osoby miesięcznie. Tak wysoka frekwencja przełożyła się również na wynik finansowy: utrzymanie obiektu w tym czasie kosztowało 11 029 011,85 zł, natomiast przychody wyniosły 14 074 650,00 zł.

W obiekcie odbyły się wysokiej rangi sportowe zawody pływackie, takie jak Główne Mistrzostwa Polski – dwukrotnie i finał Grand Prix – Puchar Polski – również dwukrotnie. W roku 2014 te najważniejsze zawody odbędą się w Olsztynie po raz trzeci.

W trakcie budowy obiektu, w skład którego wchodzą: widownia na 1500 osób, basen o wymiarach olimpijskich, basen rozgrzewkowy 25 × 8 m, niewielka część rekreacyjna (m.in. dwie zjeżdżalnie, jacuzzi, leniwa rzeka, leżanki z masażem podwodnym, bicze i kaskada wodna, zespół saunowy), siłownia, pomieszczenia rehabilitacyjne, restauracja i sklepik sportowy, pojawiało się bardzo wiele negatywnych opinii podważających sens budowy obiektu z basenem olimpijskim i wieszczących konieczność pokrywania wielomilionowego deficytu finansowego. Opinie były poparte analizami dokonywanymi na podstawie działalności innych aquaparków i basenów pływackich w naszym kraju.

W celu uniknięcia takiej sytuacji podjęto jednak wiele działań mających stworzyć szansę sprawnego i efektywnego zarządzania obiektem. Poniżej opisano działania, które wydają się najważniejsze dla osiągnięcia efektów frekwencyjnych i ekonomicznych wymienionych we wstępie.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 16

 

TEKST | Jerzy Litwiński
FOTO | Archiwum WCRS „Aquasfera”