Kompleks sportowy w Prudniku

Na Jesionowym Wzgórzu

Kompleks sportowy w Prudniku przy ul. Podgórnej, obejmujący krytą pływalnię i halę sportową, zaprojektowano w bezpośrednim sąsiedztwie nowoczesnego zespołu istniejących boisk sportowych, zrealizowanych w 2008 roku.

Kompleks sportowy będzie stanowić przede wszystkim zaplecze sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także bazę rekreacyjno sportową dostępną dla mieszkańców miasta i gminy Prudnik oraz turystów. Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępu do obiektów sportowych o znaczeniu regionalnym. Inwestycja będzie zlokalizowana na osiedlu Jesionowe Wzgórze w Prudniku, spełniającym funkcję klasycznej sypialni miasta, zamieszkałym przez ponad 5 tys. mieszkańców i pozbawionym możliwości korzystania z ogólnodostępnej przez cały rok bazy sportowej. Będzie to jedyny tego typu obiekt sportowy w skali całego powiatu prudnickiego.

Cele
Ogólnemu celowi realizacji planowanego przedsięwzięcia zostały podporządkowane cele szczegółowe, którymi są: wzrost aktywności fizycznej jak najszerszych grup społeczeństwa, wydłużenie sezonu sportowego w regionie poza okres letni, podniesienie standardu infrastruktury sportowej i aktywizacja osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja
Teren inwestycji jest usytuowany w pobliżu obiektów oświatowych (szkoły podstawowej i zawodowej), w otoczeniu wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Lokalizacja (wskazana przez inwestora) i ściśle określony program funkcjonalny, zdefiniowały podstawowy układ obiektu już na wstępnym etapie projektowania: hala basenu i hala sportowa połączone budynkiem zaplecza sanitarno-technicznego.

Przyjazna architektura
Zaprojektowano obiekty o dopasowanej do otoczenia skali, o nowoczesnej, przyjaznej dla ludzi architekturze. Dodatkowo, inspiracją wpływającą na kształt obiektu stała się decyzja o zastosowaniu konstrukcji przekrycia dachów z drewna klejonego.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


TEKST: ANNA PRZYBYŁA, WITOLD FRANKE, MWM SP. Z O.O.
FOTO: ARCHIWUM FIRMY