Reklama

Kompleks termalno-basenowy w Łodzi

O rozwoju, jaki ma szansę nastąpić w sąsiedztwie wydobycia wód geotermalnych, przekonało się już wiele regionów, w tym również te zlokalizowane w Polsce Centralnej. Występowanie wód geotermalnych i związane z nimi sukcesy inwestycyjne w pobliskim Uniejowie i Poddębicach przekonały prywatnego inwestora z Łodzi, który zlecił zarówno projekt odwiertów geotermalnych, jak i koncepcję budowy kompleksu termalno-basenowego pn.: „Termy Łódź”.

Projekt robót geologicznych zakłada wykonanie dwóch odwiertów umożliwiających pozyskanie wód termalnych z pokładów jury dolnej. Ambicją inwestora i projektantów stało się stworzenie obiektu, który byłby największym i najbardziej atrakcyjnym tego rodzaju kompleksem w Polsce. Inwestycja obok oczekiwanego sukcesu biznesowego stałaby się również szansą dla miasta nie tylko na przyciągnięcie osób chcących skorzystać z dobrodziejstw kąpieli termalnych, lecz także na rozwój turystyki, powstanie nowych inwestycji, a niewykluczone, że nawet napływ przyszłych mieszkańców.

O lokalizacji

Teren przeznaczony pod inwestycję to dolina rzeki Olechówki, która w rejonie inwestycji tworzy otoczone wysoką zielenią Stawy Jana – tereny rekreacyjne cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców Łodzi. Na północnym brzegu stawów funkcjonuje od wielu lat piaszczysta plaża naturalnego kąpieliska. Takie sąsiedztwo stało się inspiracją do zlokalizowania obiektu z otwarciem widokowym na malowniczo położny zbiornik wodny. Południowa ekspozycja kompleksu sprzyja przeznaczeniu jego przedpola na plaże i niecki zewnętrzne, które z uwagi na podgrzewaną wodę (geotermię) będą funkcjonować całorocznie.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 23

 

TEKST | Pracownia ProJektowa PION AnDrzeJ KuszteLak
WIZUALIZACJE | X3 AteLier Michał WoŹniak