Komunikacja kluczem dobrej organizacji

Dobrej komunikacji nie sposób przecenić. Wiedzą o tym już dzieci bawiące się w głuchy telefon. Dziecko rozpoczynające grę wymyśla jakieś stwierdzenie, a następnie mówi je na ucho kolejnemu dziecku, następne kolejnemu i tak dalej, aż do ostatniego bawiącego się. Przekazywane stwierdzenie z czasem zostaje przekształcone w całkiem inne, by dotrzeć do ostatniego dziecka w zupełnie innej formie, innym znaczeniu. I, o ile w zabawie jest całkiem śmiesznie, to już w pracy nie. Bo jeśli komunikacja w firmie wygląda jak ta zabawa i wypowiedziany komunikat dociera do odbiorców w zupełnie innej formie, może to stać się przyczyną poważnych kłopotów w przedsiębiorstwie.

Właściwa komunikacja w firmie jest potrzebna zarówno kadrze zarządzającej, która potrzebuje jej do efektywnego planowania strategicznego, kierowania pracownikami, czy nadzorowania prac, jak i pracownikom, którzy otrzymują prawidłowe, jasno sformułowane komunikaty i dzięki temu pracują sprawniej i efektywniej.

Znaczenie komunikacji w przedsiębiorstwie

Komunikacja oddziałuje na wiele procesów zachodzących w przedsiębiorstwie:

 • pracownikom pozwala zdobywać wiedzę dotyczącą realizowanych zadań lub projektów oraz sposobów i metod ich wykonania, dzięki czemu ich praca jest bardziej efektywna,
 • wpływa na procesy decyzyjne na różnych szczeblach organizacji, co przekłada się na wybór najlepszego, najbardziej optymalnego rozwiązania danego zadania,
 • umożliwia sprawną i skuteczną kontrolę zachodzących procesów, również na poziomie pracowniczym, w aspekcie zachowań i działań poszczególnych pracowników,
 • wpływa na postawy pracowników poprzez motywację i ocenę ich pracy,
 • pozwala przełamywać niechęć i negatywne postawy pracowników wobec określonych przedsięwzięć w firmie,
 • umożliwia uzyskiwać aprobatę pracowników wobec wprowadzanych zmian w firmie,
 • umożliwia zdefiniować problem i znaleźć jego najlepsze rozwiązanie,
 • wpływa na relacje interpersonalne w przedsiębiorstwie zarówno pomiędzy pracownikami, jak i przełożonymi a pracownikami,
 • wprowadza porządek organizacyjny w firmie, który jest niezbędny w realizacji zadań i osiąganiu założonych celów. Zaburzenia w komunikacji mogą powodować konflikty, błędy, opóźnienia, demotywację pracowników.

Właściwa komunikacja sprawia, że ludzie wiedzą co się dzieje w firmie, czują się zaangażowani i włączeni do działania, gwarantuje pracownikom zrozumienie celów i poszczególnych działań, a także sprawia, że pracownicy czują się bezpiecznie i nie są niemile zaskakiwani. Funkcje komunikacji w organizacji:

 1. informacyjna – zapewnienie informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia decyzji i koordynowania działań,
 2. instruktażowa – wydawanie poleceń i wyjaśnianie sposobów realizacji zadań,
 3. integracyjna – łączenie wszystkich struktur organizacyjnych w jedną, spójną całość przez prawidłową synchronizację działań,
 4. kontrolna – sprawdzenie efektywności wykonywanych zadań, dostarczenie informacji zwrotnej o uzyskanych wynikach oraz zastosowanie odpowiednich korekt,
 5. motywacyjna – wywoływanie pożądanego zaangażowania w osiąganiu celów organizacyjnych,
 6. emocyjna – stanowi łącznik wszystkich pozostałych funkcji, daje możliwość okazywania emocji, własnego zdania i uczuć, które towarzyszą pracy w firmie.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 33

 

TEKST | Izabela Czernicka-Białowąs