Koszty eksploatacji krytych pływalni

Koło fortuny

Celem niniejszego tekstu jest przybliżenie czynników mających wpływ na koszty pozyskiwania i wykorzystywania energii, które stanowią 35–50% wszystkich kosztów eksploatacji krytej pływalni.

Etap projektowania i wykonawstwa
Czynniki mające wpływ na koszty eksploatacji na etapie projektowania i wykonawstwa to:
1. Wielkość i kształt krytej pływalni. Wszystkie założone funkcje obiektu muszą być realizowane w jak najmniejszej i zwartej bryle (stosunek przegród zewnętrznych do kubatury powinien być jak najmniejszy).
2. Przeszklenie zewnętrzne musi być:
– raczej prostopadłe, nie – ukośne,
– nie za duże powierzchnie,
– raczej od strony południowej, południowowschodniej, należy unikać przeszklenia strony zachodniej (zbyt duże zyski ciepła latem),
– należy unikać świetlików, a jeśli to niemożliwe, pamiętać o zapewnieniu nawiewu zapobiegającemu wykraplaniu się wilgoci w czasie zimy.WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 3/2009

 


TEKST: ANDRZEJ PACZKOWSKI