Lifting w krótkim czasie za niewielkie pieniądze

Zarządcy istniejących obiektów sportowych, którzy nie chcą zostać w tyle za nowo powstającymi ośrodkami, muszą walczyć o większą liczbę użytkowników, a co za tym idzie, wyższą rentowność zarządzanego obiektu. Mogą tego dokonać, rozszerzając ofertę przy nowoczesnej i zachęcającej infrastrukturze. Dawno minęły czasy, gdy popękane płytki czy też odbarwienia na folii w basenie nie przeszkadzały, a cena biletu była najważniejszym kryterium

 

Renowacja obiektu zwykle kojarzy się z kilkumiesięcznym wyłączeniem z użytkowania, a także sporymi wydatkami. Nic bardziej mylnego! Remonty oraz renowacje obiektów można przeprowadzać stopniowo, z częściowym wyłączeniem obiektu albo nawet w trakcie jego pracy, w bardzo krótkim okresie. Renowacja wykończenia niesie jednak ze sobą spore utrudnienie, jakim jest utrzymanie szczelności powierzchni. Przy wymianie płytek, folii etc. zwykle dochodzi do naruszenia istniejącej warstwy izolacji przeciwwodnej. Jest to najbardziej newralgiczny punkt częściowej renowacji, z którym jednak poradzi sobie wykonawca posiadający odpowiednią wiedzę. Dodatkowo w przypadku krótkiego terminu realizacji istotna jest także dobra organizacja pracy i dostaw.

Remont sportowej niecki basenowejPiB 19_cz2.indd

Firma Transcom przez 27 lat swojej działalności uczestniczyła w dziesiątkach takich realizacji. Przykładem jest remont sportowej niecki w kompleksie Krakowskiego Klubu Kajakowego przy ulicy Kolnej 2 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Remont został przeprowadzony w zaledwie 2 tygodnie, a głównym jego założeniem była wymiana folii PVC na płytki porcelanowe. Trudność polegała na tym, że niecka basenowa powstała w technologii łączonej, tzn. rynna przelewowa wraz ze ścianami do stopnia spoczynkowego wykonane były ze stali nierdzewnej, ściany od stopnia spoczynkowego łącznie wraz z dnem niecki wyłożone folią PVC. Trudne technicznie połączenie dwóch technologii wymagało dospawania nierdzewnych profili do istniejącej nierdzewnej konstrukcji oraz uszczelnienia styku stali z płytkami. Dodatkowo remont przewidywał również usunięcie ze stalowych ścian od strony podbasenia nalotów powstałych wskutek oddziaływania agresywnego otoczenia oraz wykonanie izolacji termicznej niecki za pomocą natrysku piany poliuretanowej, będącej równocześnie zabezpieczeniem przed rdzą. W ramach prowadzonych prac należało również usunąć stare wykładziny betonowych zbiorników wyrównawczych i wyprawić je elastomerami polimocznikowymi odpornymi na działanie chloru (fot. 1, 2, 3).

Warto wspomnieć, że obiekt był wyłączony z użytku przez miesiąc, w tym czasie znacząco zwiększyła się jego atrakcyjność wizualna.

Czas trwania prac: 2 tygodnie; wartość: około 490 000 zł netto.

PiB 19_cz2.indd

Renowacja na większą skalęPiB 19_cz2.indd

Przykładem bardziej kompleksowej renowacji był remont, również w trybie zaprojektuj i wybuduj, pływalni Akwarium w Opolu. Głównym celem było usunięcie przecieków z plaży basenu. Trudność prac polegała na tym, że remont nie przewidywał renowacji okładzin ceramicznych niecek basenowych, co było związane z połączeniem istniejącej izolacji z nowo wykonywaną. Istotnym aspektem remontu było uzyskanie bezpiecznej posadzki dla gości obiektu. Dlatego wykorzystano tutaj antypoślizgowe płytki porcelanowe SeraPool
o klasie antypoślizgu C i R 12 dla mokrej powierzchni. Dodatkowo na plaży basenu zostało wykonane odwodnienie liniowe. Wymagało to uzyskania nowych spadków, co utrudniały istniejące, nieremontowane powierzchnie. Remontując plaże basenów, należało wykonać prace przygotowawcze do przeprowadzenia w przyszłości remontu instalacji wentylacyjnej. W tym celu konieczne było wykonanie nawiewów szczelinowych, które razem ze skrzynkami rozprężnymi utworzyły ławeczki przydatne w tego typu obiekcie (fot. 4, 5).

Czas trwania prac: 3 miesiące; wartość: ok. 680 000 zł netto.

Likwidacja przecieków na plaży basenu

Innym zadaniem, które należało wykonać w ekspresowym tempie, było zidentyfikowanie przyczyn przecieków na plaży basenu oraz ich zlikwidowanie na krytej pływalni Hajduki MORiS w Chorzowie. W tym przypadku powodem przecieków i degradacji żelbetowych konstrukcji były nieprawidłowo wykonane i uszczelnione dylatacje konstrukcyjne pomiędzy niecką i plażą basenu oraz pomiędzy plażą i ścianami. Przy tej okazji wykonane zostało odwodnienie liniowe plaży basenu (fot. 6, 7, 8).

PiB 19_cz2.indd

Czas trwania prac: 2 miesiące; wartość: ok. 180 000 zł netto.

Remont w trakcie użytkowania basenu

Realizacja remontów w trakcie użytkowania obiektu może odbywać się na dwa sposoby – w trakcie godzin nocnych, wyłączonych z użytkowania lub w ciągu dnia, gdy obiekt jest użytkowany.

Przykładem realizacji w godzinach nocnych może być zadanie pod nazwą: „Poprawa sprawności energetycznej Basenu AGH w Krakowie”. O ile prace w podbaseniu trwały również w godzinach dziennych, o tyle prace w samej hali basenu musiały być wykonywane w nocy. Warunkiem realizacji zadania była dostępność basenu dla użytkowników. Każdorazowo należało rozkładać rusztowania w odpowiednim miejscu, a po zakończeniu prac doprowadzać halę basenu do porządku. Na zdjęciu widać prace trwające w hali basenu w godzinach nocnych oraz rusztowanie ustawione w niecce wypełnionej wodą, a także pracowników w strojach kąpielowych (fot. 9, 10).

Jako przykład prac trwających w dzień, w trakcie użytkowania może posłużyć część odnowy wspomnianego już obiektu w Krakowie. Remont polegał na wymianie folii PVC na porcelanowe płytki basenowe w brodziku dla dzieci. W tym przypadku trudność wykonania polegała nie tylko na połączeniu izolacji, lecz także na minimalizacji zapylenia w działającej części hali basenu, gdyż niecka sportowa i brodzik dla dzieci znajdują się w tej samej hali basenowej.

Czas trwania prac: 3 tygodnie; wartość: ok. 81 000 zł netto (fot. 11, 12).

PiB 19_cz2.indd

Podsumowanie

Jak widać na powyższych przykładach, zwiększenie atrakcyjności obiektu nie musi się wiązać z długoterminowym wyłączeniem obiektu z użytkowania oraz wygospodarowaniem dużych środków finansowych. Takie posunięcie wymaga jednak znalezienia optymalnego rozwiązania między czasem realizacji zadania, środkami przeznaczonymi na jego wykonanie a efektem, jaki miałby przynieść. Warto też pamiętać o precyzyjnym sformułowaniu zapisów w projekcie wykonawczym lub PFU, tak aby Inwestor otrzymał zamierzony efekt inwestycji.

Autor jest prezesem zarządu Transcom Sp. z o.o.

Transcom Sp. z o.o.
ul. Józefowska 5; 40-145 Katowice
tel.: 32 201 08 74; faks: 32 201 65 36
baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

transcom

 

 

 

 

TEKST | Władysław Sobiech
FOTO | Archiwum firmy Transcom