Oddziały saunowe

Maksimum funkcjonalności

Jednym z głównych elementów odnowy biologicznej występujących w parkach wodnych i zakładach basenowych są oddziały saunowe o wielofunkcyjnym zakresie stosowanych kąpieli i usług.

Wielofunkcyjne oddziały saunowe
Wielofunkcyjny oddział saunowy powinien mieć połączenie funkcjonalne z działem basenowym parku wodnego oraz dojście z zewnątrz dla użytkowników tylko tego oddziału. Stosowane do odnowy biologicznej zabiegi w saunie i parni wymagają stałego nadzoru lekarsko-pielęgniarskiego. Nadzór ten jest wymagany również przy leczeniu zimnem w komorze krioleczniczej. Wszystkie te gniazda zabiegowe będą więc mogły korzystać z tej samej opieki lekarskiej. W oddziale saunowym stosuje się takie dodatkowe zabiegi-usługi jak leczenie alergii w grocie solnej lub leczenie uspokajające aromaterapią…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 3/2009

TEKST: DR INŻ. EDMUND NOWAKOWSKI, PROF. DR HAB. INŻ. JANUSZ JEŻOWIECKI
FOTO: ARCHIWUM WODNY ŚWIAT DĄBROWA GÓRNICZA