Reklama

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych obiektów basenowych – Część 3

Pierwsze przykłady zastosowań specjalistycznych aplikacji EMS do zarządzania energią

 

W pierwszej części artykułu o zarządzaniu energią w obiektach basenowych (zamieszczonym w wydaniu PiB nr 20) została opisana rola BMS jako ważnego narzędzia do optymalizacji kosztów energetycznych. W drugiej części (PiB nr 21) przedstawiono narzędzia programowe do obróbki i analizy danych z systemu oraz ich możliwości w zarządzaniu energią i optymalizacją kosztów eksploatacji (pakiety CopperTree i Kaizen). W tej części zostaną przedstawione pierwsze wyniki zastosowania wymienionych narzędzi w rzeczywistych obiektach w Polsce.

Analizy EMS

Aplikacje EMS (Energy Management Systems) to nowe produkty na naszym rynku, a ponieważ termin wydania numeru jest ściśle określony, pierwsze rzeczywiste przykłady zastosowań są jeszcze dosyć ubogie. Wynika to też z faktu, że użytkownicy dopiero poznają i system, i swoje potrzeby. Jest to proces iteracyjny – po pozyskaniu pierwszych danych i ich analiz (np. za miesiąc), użytkownik stwierdza, że dobrze by było stworzyć następną analizę, nakładając na otrzymane wyniki inne wartości (np. dane dotyczące zużycia energii cieplnej i elektrycznej nałożyć na wykresy danych meteorologicznych z analizowanego okresu lub przeanalizować zużycie energii w strefach w porównaniu z liczbą osób w danych strefach w tym czasie – np. na podstawie danych z systemu kontroli dostępu czy ESOK). Liczba pomysłów na analizy jest ograniczona tylko przez dwa czynniki: ilość danych (zmiennych) widzianych przez BMS i inwencję użytkownika. Takie analizy można oczywiście przeprowadzić bez pomocy tych narzędzi – dostępne dane można wyeksportować np. do arkusza kalkulacyjnego i stworzyć potrzebne wykresy. Trzeba jednak pamiętać o kilku istotnych wadach takiego rozwiązania. Po pierwsze wymaga to poświęcenia czasu pracownika z odpowiednimi kompetencjami. Z natury rzeczy pracownik ten nie może w trybie on-line przeprowadzać analiz (system nie tylko tworzy raporty okresowe, lecz także analizuje zadane parametry w sposób ciągły). Problem się potęguje, kiedy chcemy analizować wiele danych z wielu podsystemów i instalacji równocześnie. Praktycznie należałoby zatrudnić jedną lub kilka dodatkowych osób, a to wiąże się z kosztami. Jeszcze trudniej sobie wyobrazić działanie zwrotne. I nie chodzi tu o działania organizacyjne czy techniczne po przeprowadzeniu np. analiz miesięcznych i wyciągnięciu wniosków, lecz o bezpośrednią reakcję zwrotną na odpowiednie zachowania systemów i urządzeń. Dodatkowo narzędzia, o których mowa, mają jeszcze możliwości predykcyjne – na podstawie analizy danych mogą być podejmowane działania z odpowiednim wyprzedzeniem. Ciekawy przykład zostanie podany na końcu artykułu.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 22

 

TEKST I FOTO | Krzysztof Koptoń