Reklama

PPP w infrastrukturze wodnej

Dynamiczny rozwój polskich miast oraz rosnące potrzeby mieszkańców zwłaszcza dużych aglomeracji w zakresie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej sprawiają, że władze samorządowe, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, coraz częściej planują realizację nowych inwestycji w obszarze sportowo-rozrywkowym.

Szczególną popularnością cieszą się w tym zakresie przedsięwzięcia związane z infrastrukturą wodną, gdzie w zależności od wielkości, zamożności, jak również potencjału turystycznego regionu w planach rozwoju miast na najbliższe lata można dostrzec zarówno inwestycje w małe przyszkolne baseny, parki wodne, jak i duże centra spa z zapleczem hotelowym. Przedsięwzięcia te wiążą się jednak zazwyczaj z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych sięgających od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych, co w obliczu ograniczonych możliwości budżetowych większości polskich samorządów sprawia, że lokalne władze planujące inwestycje w tego typu infrastrukturę muszą szukać alternatywnych źródeł finansowania.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 16

 

TEKST | Michał Liżewski
FOTO | Baseny Mineralne Solec Zdrój