Regulowana głębokość dna

Radość pływania

Od 1 września 2010 roku w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie działa pierwszy w Polsce basen szkolno-treningowy z systemem regulowanej głębokości dna Variopool.

Ruchome dno, w którego skład wchodzi dno systemowe oraz pomost, zainstalowano przy okazji przeprowadzania kapitalnego remontu szkolnego pawilonu sportowego. Przed remontem szkolna pływalnia miała nieckę z głębokościami skrajnymi 1,3 i 3,2 m oraz rynnę przelewową umiejscowioną wzdłuż dłuższych boków niecki. Ten typ konstrukcji powodował, że lustro wody znajdowało się do 0,5 m poniżej poziomu plaży, a zajęcia nauki i doskonalenia pływania można było prowadzić tylko na torach przy rynnach przelewowych. Środkowe tory (ze względu na swoją głębokość i oddalenie) były wykorzystywane wyłącznie przez umiejących pływać. Taka konstrukcja basenu utrudniała przeprowadzenie lekcji dla najmłodszych uczniów, utrudniała kontakt trenera z uczniem i ograniczała przeprowadzanie zajęć dla dzieci niepływających.

 

Po remoncie
Przystępując do remontu, założono, że nowa pływalnia powinna być jak najbardziej funkcjonalna i przyjazna zarówno tym, którzy potrafią pływać, jak i chcącym tę umiejętność zdobyć. W związku z tym postanowiono zainstalować nowatorskie rozwiązanie – system ruchomego dna Variopool zintegrowany z automatycznie wysuwanym pomostem. Po remoncie nowa niecka basenowa zachowała swoje stare wymiary. Zastosowano przelewy typu fińskiego, co spowodowało, że lustro wody jest na wysokości plaży. Zrezygnowano z dna przegłębionego i wykonano wannę o stałej głębokości 2,2 m. Taka konstrukcja pozwoliła na zainstalowanie na trzech torach systemu ruchomego dna firmy Variopool. System ten umożliwia podział basenu na dwie niezależne, mniejsze niecki, przedzielone automatycznie wysuwanym z dna pomostem. Sterowanie ruchomym dnem odbywa się poprzez wpisanie na panelu z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym żądanej głębokości oraz polecenia wysunięcia lub schowania pomostu. Głębokość, na jakiej znajduje się ruchome dno, jest wyświetlana na dwóch tablicach informacyjnych. Zastosowane rozwiązanie sposobu regulowania głębokości dna zapewnia optymalne wykorzystanie pływalni pod kątem realizacji treningów z różnymi grupami wiekowymi, a także treningów o różnej specyfice. Młodsze dzieci lub osoby słabo pływające mają do dyspozycji trzy tory o regulowanej głębokości, a prowadzący zajęcia może dobrać taką głębokość, żeby jego podopieczni nie odczuwali obawy przed głęboką wodą. W tym samym czasie, na pozostałych trzech torach treningi odbywają starsi uczniowie lub dobrze pływający. Obie grupy nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu, ponieważ przedziela je wysunięty z dna pomost. Pomost jest do dyspozycji instruktorów, którzy mają możliwość stałego kontrolowania procesu nauczania bądź treningu. Duży zakres regulowania głębokości ruchomego dna – od 0 do 2,2 m – pozwala na organizowanie zajęć dla różnych grup wiekowych, typu treningowego lub samej rekreacji.Wiele możliwości
Obecnie na basenie Centrum Kształcenia Sportowego są realizowane zajęcia szkolno-treningowe dla uczniów o różnym stopniu umiejętności. Prowadzony jest Program Powszechnej Nauki Pływania dla uczniów szkół podstawowych klas I–III. Wprowadzenie programu wymaga dostosowania głębokości wody do poziomu zaawansowania pływających. Na głębokości do 0,9 m są prowadzone zajęcia dla najmłodszych dzieci, zaczynających naukę pływania. Dla grup bardziej zaawansowanych zajęcia są prowadzone na głębokości do 1,2 m. Doskonalenie nauki pływania jest prowadzone od głębokości 1,4 m. Nauka na danej głębokości trwa około miesiąca, a cały cykl nauki pływania wynosi trzy miesiące. Po nim rozpoczyna się etap doskonalenia umiejętności pływania. Dzięki systemowi ruchomego dna znacznie skrócił się proces nauki. W sytuacji, kiedy na basenie ma być prowadzony trening pływacki dla grup zaawansowanych, instruktor ma możliwość przeprowadzenia zajęć na całej szerokości pływalni. Wtedy ustawiana jest głębokość maksymalna, a pomost jest chowany w specjalnej rynnie znajdującej się w dnie basenu. Zadysponowanie głębokości maksymalnej i wysunięcie pomostu pozwala na jednoczesne przeprowadzenie dwóch różnych typów treningu. W jednej części basenu zajęcia z symulowaniem ratowania tonącego oraz doskonalenia technik ratowniczych i nurkowania mogą mieć klasy o profilu pływanie i ratownictwo. W drugiej części mogą być prowadzone standardowe zajęcia pływackie. Obie grupy realizują odmienny trening, nie kolidując ze sobą.Nie tylko dla uczniów
Po zajęciach dydaktycznych szkolna pływalnia jest udostępniana również mieszkańcom okolicznych osiedli w celach rekreacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia rekreacji ruchowej typu aquaaerobic. W tym przypadku, system ruchomego dna Variopool pozwala na bardziej ekonomiczne gospodarowanie powierzchnią pływalni. Zajęcia aquafitness odbywają się w części basenu o ruchomym dnie, co pozwala dobrać instruktorowi większe spektrum ćwiczeń, natomiast z części o stałym dnie mogą korzystać klienci chcący popływać rekreacyjnie. Ponieważ jest to obiekt przyszkolny, głównym użytkownikiem są uczniowie Centrum Kształcenia Sportowego oraz uczniowie okolicznych szkół. Zastosowanie ruchomego dna spowodowało zwiększenie zainteresowania zajęciami na pływalni. Dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszych klas szkół podstawowych chętniej korzystają z nauki pływania i łatwiej oswajają się z wodą, mając świadomość, że pod nogami mają grunt, a trener jest w zasięgu wzroku. Kiedy ich umiejętności rosną, młodym pływakom podnosi się poziom trudności poprzez stopniowe zwiększenie głębokości. Zajęcia wychowania fizycznego dziewcząt wzbogaciły się o formę ćwiczeń w wodzie. Instalacja ruchomego dna daje nieograniczone możliwości organizowania zajęć w basenie. Ponadto umożliwia ich elastyczne dostosowywanie do zmieniających się potrzeb klienta i aktualnego profilu używania obiektu.

Pierwszy w Polsce
Szkolny basen Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie jest pierwszym obiektem w Polsce, w którym zastosowano rozwiązania firmy Variopool. Firma ta służy szkole radą i pomocą w zakresie obsługi technicznej i serwisowej. Przez prawie 10 miesięcy intensywnej eksploatacji ruchomego dna i pomostu nie zdarzyła się ani jedna awaria. W lipcu br. przewidziano przerwę eksploatacyjną, podczas której serwisanci Variopool dokładnie sprawdzą stan podzespołów mechanicznych ruchomego dna, pomostu i automatyki sterującej.

Autor jest kierownikiem obiektów sportowych w szkole CKS w Szczecinie.


TEKST: PAWEŁ JAWORSKI
FOTO: FIRMA VARIOPOOL