Renowacja niecek basenowych – jaką technologię wybrać?

Możliwości techniczne budowy i renowacji basenów z uwzględnieniem kosztów realizacji inwestycji

 

Wprzypadku generalnych remontów istniejących obiektów zarządcy stoją nie tylko przed zadaniem określenia rezultatów, jakie ma przynieść remont (np. poprawa komfortu użytkowników, eliminacja przecieków, zmniejszenie zużycia energii, wody itp.), ale także przed trudniejszym wyzwaniem związanym z zaplanowaniem budżetu i minimalizacją kosztów remontu.

tr_001

W przypadku remontu niecek basenowych jedną z najważniejszych kwestii finansowych jest wybór technologii konstrukcji samej niecki.tr_002

Obecnie dostępnych jest kilka rozwiązań technicznych przeznaczonych do budowy i remontu niecek basenowych. Należą do nich:

1. Technologia stali nierdzewnej spawanej – bez dodatkowych powłok.
2. Technologia stali nierdzewnej spawanej z okładzinami porcelanowymi.
3. Technologia stali nierdzewnej z powłokami PVC.
4. Technologia mechanicznie łączonych paneli ze stali nierdzewnej pokrytych powłokami PVC.
5. Technologia klasyczna z okładzinami porcelanowymi.
6. Technologia wykładzin ze zgrzewanej folii PVC.
7. Technologia stali ocynkowanej z powłokami PVC.
8. Technologia natryskiwanych membran elastomerowych – bez połączeń.

1. Technologia stali nierdzewnej spawanej – bez dodatkowych powłok o indeksie kosztowym równym 100 punktów.

Ten rodzaj wykończenia jest niewątpliwie najlepszym rozwiązaniem dla basenów zewnętrznych w naszych warunkach klimatycznych. Daje nieograniczone możliwości zarówno w trakcie modernizacji, jak i budowy nowych obiektów (fot. 1, 2).

2. Technologia mieszana – stal nierdzewna spawana użyta do wykonania ścian i rynny przelewowej w połączeniu z okładzinami porcelanowymi zastosowanymi na dnie basenu.

Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie kosztów inwestycji o około 25% w stosunku do basenu wykonanego w całości ze stali nierdzewnej. Daje to tej technologii indeks kosztowy równy 75 punktom. Opcja ta jest również bardziej estetyczna, szczególnie w przypadku basenów krytych. Wykonanie takiej niecki z odpowiednio dobraną kolorystyką wykładzin nadaje przyjemny odcień wodzie basenowej i umożliwia wprowadzenie różnego rodzaju efektów wizualnych. Przykład zrealizowanej inwestycji w tej technologii obrazuje fot. 3.

3. Technologia mieszana – spawana stal nierdzewna, użyta do wykonania ścian i rynny przelewowej w połączeniu z powłokami PVC na dnie basenu.

W tym przypadku, podobnie jak w poprzednim, istnieje możliwość uzyskania lepszych walorów estetycznych przy jednoczesnej możliwości dodatkowego obniżenia kosztów. Według doświadczeń firmy indeks kosztowy dla tego rozwiązania wynosi 70 punktów, co sprawia, że jest ono o 30% tańsze niż baseny wykonane w całości ze stali nierdzewnej.

Propozycja technologii łączonej, tj. stal nierdzewna + płytki porcelanowe lub stal nierdzewna + folia PVC, spotyka się w wielu przypadkach z obawami występowania nieszczelności na styku dwóch różnych materiałów. Istotnie, połączenie stali nierdzewnej z płytkami porcelanowymi lub folią PVC wymaga od wykonawcy dużego doświadczenia, niezwykłej staranności oraz użycia najlepszych materiałów. W Polsce, a także w innych krajach, rozwiązanie to funkcjonuje od wielu lat bezawaryjnie, a kolejni inwestorzy decydują się na nie głównie dzięki bardzo dobremu stosunkowi jakości do ceny i estetyki (fot. 3 i 4).

tr_003

4. Technologia mechanicznie łączonych paneli ściennych ze stali nierdzewnej, pokrytych na gorąco powłokami PVC w połączeniu z powłokami PVC na dnie basenu, np. Proteus.

Pewną modyfikacją poprzedniego rozwiązania są konstrukcje wykonane ze stali nierdzewnej pokryte od strony niecki folią PVC, a od strony podbasenia folią polietylenową. W tym rozwiązaniu ściany i rynny przelewowe nie są spawane, lecz mechanicznie łączone, natomiast dno (tak jak w poprzedniej technologii) może być wykończone folią lub porcelaną basenową. Technologia ta również ma indeks cenowy na niższym poziomie. W zależności od wykończenia dna kształtuje się on na poziomie od 50 do 70 punktów. Takie konstrukcje są szczególnie przydatne w pracach polegających na renowacji starych basenów – głównie ze względu na łatwość ich instalacji na istniejącą i uszkodzoną nieckę (fot. 5).

Istnieje kilka rozwiązań systemowych tej technologii przeznaczonych do modernizacji starych basenów (fot. 6). System Proteus również daje nieograniczone możliwości aranżacji basenów i obejść (fot. 7 i 8).

5. Technologia klasyczna z okładzinami porcelanowymi.

Jest to technologia najbardziej znana i rozpowszechniona, dająca nieskończenie wiele możliwości wykończenia ze względu na wytrzymałość materiału. Jak pokazuje doświadczenie, najbardziej trwałym rozwiązaniem jest zastosowanie okładzin porcelanowych, a nie kamionkowych. W przypadku renowacji remont ogranicza się do usunięcia starych powłok, wykonania nowych izolacji oraz ułożenia nowych płytek – w przypadku braku ingerencji w istniejący system rynny przelewowej. Wykonanie niecki pokrytej w całości porcelanowymi okładzinami ma indeks cenowy na poziomie 60 punktów (fot. 9).

tr_004

6. Technologia wykładzin ze zgrzewanej folii PVC.

Rozwiązanie to jest znane i stosowane w Polsce od wielu lat. Indeks kosztowy wykonania basenu w tej technologii wynosi 45 punktów. Rozwiązanie to wymaga starannej eksploatacji i pielęgnacji wykładzin PVC. Znane są przypadki, gdzie właściwa pielęgnacja basenu (w szczególności zewnętrznego) w okresie zimowym sprawia, że jest on bezproblemowo eksploatowany nawet przez kilkanaście lat (fot. 10).

tr_005

7. Technologia stali ocynkowanej z powłokami PVC.

Jest to jedna z tańszych technologii, stosowana w basenach wewnętrznych i zewnętrznych. Indeks cenowy wynosi tutaj 40 punktów. Elementy stalowe mogą być tylko ocynkowane lub dodatkowo pokryte z obu stron foliami zabezpieczającymi z tworzyw sztucznych. Warstwę wykończeniową stanowi folia basenowa PVC. Liderem w zakresie produkcji i montażu takich basenów jest włoski producent marki iBlue (fot. 11).

8. Technologia natryskiwanych membran elastomerowych.tr_006

Mimo że jest to rozwiązanie najnowsze na polskim rynku, jest jednocześnie najtańsze, a jego indeks cenowy wynosi od 35 do 40 punktów. Zastosowanie w tej technologii elastomeru polimocznikowego natryskiwanego na gorąco pod wysokim ciśnieniem pozwala na uzyskanie szczelnej powłoki bez jakichkolwiek połączeń. Technologia wykończenia niecek basenowych może mieć szereg zastosowań, np.:

  • przy renowacji starych i nieszczelnych basenów – poprzez nałożenie warstwy elastomeru nawet na istniejące okładziny ceramiczne (fot. 12);
  • natrysk bezpośrednio na konstrukcję betonową;
  • natrysk elastomeru jako warstwa izolacyjna pod okładziny porcelanowe – takie rozwiązania są stosowane w innych krajach zachodnioeuropejskich i dają 100% gwarancji szczelności niecki basenu nawet przy pojawieniu się na jej konstrukcji pęknięć.

tr_007

Elastomery stosowanie w basenach mają bardzo wysokie parametry techniczne i kilkakrotnie przewyższają wytrzymałością mechaniczną folię basenową PVC. Wykładziny te cechują się bardzo dużym wydłużeniem w próbie rozciągania. Poziom wydłużenia wynosi standardowo 350%. Dostępne są również wykładziny o możliwym wydłużeniu do 600%. Basen
uszczelniony w tej technologii jest odporny na uszkodzenia mechaniczne i nie występuje w nim ryzyko uszkodzenia połączeń zgrzewanych, jak to może mieć miejsce w przypadku PVC. Technologia ta stanowi kolejny etap w rozwoju wysokowytrzymałościowych okładzin basenowych. Istnieje możliwość uzyskania dowolnej kolorystyki i nanoszenia motywów zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Należy jednak pamiętać o konieczności stosowania rozwiązań systemowych oferowanych przez producenta materiałów. Technologia jest szybka w aplikacji. Przykładem może być basen, którego powierzchnia ścian i dna wynosi około 570 m2 – w tym przypadku aplikacja elastomeru trwała jeden dzień, a razem z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi, trzy dni (fot. 13). Innym przykładem zastosowania tej technologii są wodne place zabaw i baseniki zewnętrzne dla najmłodszych. Ich zimowanie może sprawić dużo problemów w przypadku zastosowania innych technologii (fot. 14, 15, 16).

Jak widać, istnieje wiele technologii wykończenia niecek basenowych różniących się od siebie nie tylko cenowo. Mnogość technologii daje olbrzymią możliwość Inwestorom przygotowującym się do remontów. Najważniejsza jednak wydaje się świadomość Inwestora przygotowującego się do renowacji obiektu. Niekoniecznie spawana stalowa niecka nierdzewna będzie najlepszym rozwiązaniem dla np. krytego basenu przyszkolnego, gdzie w wyniku zastosowania najdroższej technologii wykończenia niecki Inwestor będzie musiał zrezygnować z remontu np. szatni czy też natrysków. Niekoniecznie rozwiązanie najdroższe będzie rozwiązaniem optymalnym zarówno pod względem kosztowym, estetycznym, jak i trwałościowym. Każda z tych technologii jest oferowana oraz wykonywana przez firmę TRANSCOM, dzięki czemu przyszły Inwestor może mieć pewność, że rodzaj technologii zostanie dobrany do potrzeb oraz budżetu.

Transcom Sp. z o.o.
ul. Józefowska 5
40-145 Katowice
tel.: 32 201 08 74
faks: 32 201 65 36
baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

transcom

 

 

 

 

TEKST I FOTO | Firma Transcom