Reklama

Rozbudowa CRWiS „Strzelec” w Strzelcach Opolskich

Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” w Strzelcach Opolskich w latach 2009–2011 to niewątpliwy sukces nie tylko osób bezpośrednio zaangażowanych od samego początku w proces powstania krytej pływalni, od samej idei po realizację inwestycji, ale przede wszystkim lokalnej społeczności, dla której kryta pływalnia była spełnieniem marzeniem kilku pokoleń strzelczan.

Jednak jak wspomniano w artykule, który ukazał się w poprzednim numerze „Pływalni i Basenów” (zob. Pięć lat funkcjonowania CRWiS „Strzelec” w Strzelcach Opolskich z pespektywy zarządcy, „Pływalnie i Baseny” nr 26/2017, s. 62), formuła obiektu stricte sportowego, jakim obecnie jest „Strzelec”, w dzisiejszych realiach, gdzie w bliższej i dalszej okolicy powstaje coraz więcej obiektów sportowo-rekreacyjnych, jest już nieco zużyta. Choć obiekt nadal może poszczycić się całkiem sporą frekwencją klientów indywidualnych i instytucjonalnych (m.in. placówki szkolne, przedszkola i firmy partnerskie, np. w ramach systemu Benefit), to należy zdawać sobie sprawę z możliwego odpływu klientów w segmencie rekreacji – aktywnego wypoczynku przeznaczonego dla całych rodzin.

Dlatego realizacja zamierzenia pn. Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” zawiera w sobie od początku istnienia ideę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w pełnym wymiarze. Zważywszy jednak na koszty planowanej inwestycji, zdecydowano się na podzielenie jej na etapy. Etap I został sfinansowany w głównej mierze ze środków gminy Strzelce Opolskie i po części ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013. Natomiast II etap planowano przeprowadzić w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Plany te nie powiodły się, ale co ważne, nie zmieniało to samych zamierzeń włodarzy miejskich związanych z realizacją całości „Strzelca”.

Dla przypomnienia: etap I polegał na budowie krytej pływalni z zapleczem szatniowo-sanitarnym i halą basenową mieszczącą nieckę basenu sportowego o wymiarach 25 m x 16 m oraz nieckę basenu do nauki pływania, którą zrealizowano w latach 2009–2011 (koszt 14,7 mln zł). Etap II – to planowana rozbudowa CRWiS „Strzelec” o część rekreacyjną wraz z wieżą klatki schodowej zjeżdżalni rurowej (przybliżony koszt to ok. 11–12 mln zł).

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 27

 

TEKST I WIZUALIZACJE | CRWiS „Strzelec” w Strzelcach Opolskich