Reklama

Rozbudowa pływalni w Pile

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie mieszkańców Piły możliwością korzystania ze sportów i usług wodnych. Dlatego też konieczna okazała się rozbudowa istniejącego aquaparku

 

Aquapark mieści się przy ul. Artura Grottgera 4 i został wybudowany w 2010 roku. Przetarg na dokończenie budowy wygrała pilska firma Pil-Building Sp. z o.o., która spraw – nie przeprowadziła proces budowy. 28 września 2018 roku została oddana do użytku pływalnia sportowa o wy – miarach niecki basenowej 25 × 12,5 m. Pływalnia o głębokości 1,6 m jest wyposażona w 6 torów o szerokości 2 m każdy. Obiekt na długości dwóch torów od strony południowej jest wyposażony w ruchome dno, umożliwiające regula – cję głębokości wody za pomocą panelu kontrolnego od 0 do 160 cm. Ustawiona głębokość będzie uzależniona od rodzaju prowadzonych zajęć np. zorganizowanej nauki pływania, czy aqua aerobiku. Roz – wiązanie takie umożliwia także prowa – dzenie zajęć dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

Co jeszcze?

Oprócz hali basenowej, w rozbudowanej części mieszczą się:

  • zaplecze sanitarne (w tym również dla osób niepełnosprawnych),
  • pomieszczenia ratowników,
  • punkt medyczny,
  • magazyn na sprzęt do nauki pływania.

Nowy obiekt jest połączony z istniejącym obiektem łącznikiem. Powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 1457,16 m², kubatura całkowita 9632 m³.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 30

 

TEKST I FOTO | Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o.