Reklama

Rozporządzenie – zgłoszone uwagi

Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Instytutu Rozwoju Infrastruktury Sportowej bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy z takim zaangażowaniem odpowiedzieliście na możliwość przekazywania uwag do projektu rozporządzenia związanego z wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.W załączeniu przesyłamy zbiorcze zestawienie uwag, które Fundacja wysłała do Ministerstwa Zdrowia w dniu 1 maja 2020 r.

Krótki komentarz do tej sytuacji zamieścimy podczas  livestreamu #7: https://youtu.be/rkoSw6X-A8o

Treść rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000079201.pdf