Reklama

Ruchome dna fi rmy Variopool

O jakości produktu decyduje doświadczenie firmy i jej potencjał techniczny. W obiektach basenowych widać tę zależność bardzo wyraźnie. Dlatego inwestorzy sięgający po uznane i sprawdzone rozwiązania mają pewność, że dokonali wyboru, który będzie procentować przez długie lata

Każda branża ma swojego lidera. To wiodąca firma wyznacza górny poziom jakościowy oraz trendy rozwoju. Inni starają się gonić czołówkę z lepszym lub gorszym skutkiem, albo też zagospodarowują segment rynku mało wymagającego klienta. Ta reguła obowiązuje także w branży basenów i pływalni. Obiekty tego typu są skomplikowanymi, wieloelementowymi budowlami. Błędna decyzja przy wyborze choćby jednego urządzenia czy systemu, może obniżyć funkcjonalność obiektu lub niekorzystnie wpłynąć na koszty jego utrzymania.

O ile pomyłka w przypadku drobnych elementów wyposażenia pływalni nie jest wielkim problemem, to w przypadku drogich urządzeń lub systemowych rozwiązań, straty mogą być nieodwracalne i niezwykle kosztowne. Inwestor powinien zatem kierować się zasadą, że przy wyborze elementów kluczowych dla funkcjonowania obiektu, najważniejszym kryterium powinna być jakość. Jakość nie tylko samego produktu, lecz także serwisu i obsługi posprzedażowej.

Trafny wybór

Variopool jest jedną z tych firm, które dają swoim klientom pewność dokonania trafnego wyboru. Ruchome dna i pomosty przegradzające sygnowane marką Variopool są znane na całym świecie. I wszędzie marka ta jest synonimem najwyższej jakości. A ponieważ jakość jest najważniejszym kryterium dla większości świadomych klientów, to pod względem sprzedaży Variopool pozostawia konkurencję daleko w tyle.

Firma produkuje, montuje oraz serwisuje ruchome dna i pomosty przegradzające od ponad czterdziestu lat. Od 1968 roku – daty powstania przedsiębiorstwa, profil produkcji jest niezmienny. Niewiele fi rm może poszczycić się takim doświadczeniem. Stanowi ono rękojmię dla potencjalnych klientów i gwarancję istnienia firmy na rynku przez kolejne dekady.

Przykłady nowatorskich inwestycji

Długoletnia historia idzie w parze z rozwojem i innowacyjnością. Żeby produkty Variopool mogły utrzymać opinię najlepszych na rynku, są stale ulepszane. Sztab inżynierów i projektantów opracowuje kolejne koncepcje, testuje nowe materiały i rozwiązania. Często jest to odpowiedź na niestandardowe oczekiwania klientów. Zmodyfikowane urządzenie powstaje na potrzeby konkretnego projektu, żeby potem na stałe znaleźć się w ofercie. Tak było np. w:

 • Chartres, gdzie ruchome dno zostało zamontowane w tubie dla nurków – obecnie można je zamontować do 21 m głębokości tuby,

Chartres

 • Lublinie, gdzie na 50-metrowym basenie jest zainstalowane tzw. duo floor wraz z pomostem na zawiasach (szer. 1,25 m), dzielonym zgodnie z podziałem duo floor,

vario-0311

 • Gent, gdzie zainstalowano pomost dzielony na trzy części wraz z dwoma ruchomymi dnami,

Gent 8

 • Culemborg, gdzie przy zastosowaniu duo floor możemy równocześnie różnicować temperaturę wody do 4°C pomiędzy tak stworzonymi dwoma „akwenami”.

IMG_2688

Proces produkcji

Praca projektantów materializuje się w zakładzie produkcyjnym Variopool. Cały proces produkcji odbywa się we własnej fabryce fi rmy w Holandii. Również prace montażowe na placu budowy są prowadzone przez pracowników Variopool. Polityka firmy wyklucza udział podwykonawców. Produkcja i instalacja urządzeń we własnym zakładzie i siłami własnych pracowników, gwarantuje pełną kontrolę nad jakością produktów i usług.

Ruchome dno

Ruchome dno Variopool jest konstrukcją pływającą, wykorzystującą naturalną siłę wyporu wody. Wszystkie urządzenia służące do poruszania ruchomego dna znajdują się poza niecką, w suchym pomieszczeniu technicznym. System poruszania składa się z: układu hydraulicznego umieszczonego w podbaseniu oraz lin stalowych i kół prowadzących, montowanych w niecce. Prosta konstrukcja i zasada działania ruchomego dna typu 1 (pływającego) wpływa na bezawaryjność i żywotność urządzenia.

vario-0312Kontakt z wodą mają jedynie proste elementy mechaniczne (liny stalowe, koła prowadzące), odporne na działanie wilgoci i chloru. Obciążenie na dno basenu jest minimalne ze względu na przeciwstawnie działające siły: wyporu wody oraz obniżania ruchomego dna. Jako konstrukcja pływająca, przemieszcza się zawsze stabilnie w płaszczyźnie równoległej do dna basenu. Wysokość konstrukcyjna platformy wynosi ok. 60 cm. Ruchome dna Variopool są produkowane tak, żeby zachować prawidłową cyrkulację wody w basenie. Pokrycie ruchomego dna stanowią antypoślizgowe płyty z polipropylenu izotaktycznego PP-H o grubości 20 mm. Polipropylen ten, jak wynika z doświadczenia inwestorów i fi rmy, jest idealnym materiałem do stosowania w obiektach basenowych: jest trwały i odporny na udar, nie odkształca się, nie traci koloru, jest łatwy do czyszczenia, nie kolonizują się na nim bakterie, jest odporny na promieniowanie UV. Inne materiały, nawet polipropyleny, nie mają takich samych właściwości.

182Obecne na rynku cienkie płyty i delikatne ożebrowania wykonane z różnych materiałów, stosowane jako poszycie, po dłuższym przebywaniu w ciepłej, chlorowanej wodzie stają się łamliwe. Linie wyznaczające tory wykonane z paneli polipropylenowych są barwione w masie, co gwarantuje niezmienność barwy linii przez cały okres użytkowania. Warto upewnić się, że każda część jakichkolwiek linii na ruchomym dnie lub pomoście przegradzającym jest wybarwiona w masie, ponieważ w przeciwnym razie generuje to sporo kłopotów z wycieraniem się linii. Może nawet skutkować niedopuszczeniem basenu do zawodów.

Nośność ruchomego dna

Nośność platformy ruchomego dna Variopool wynosi 62 kg/m2. W przypadku ruchomych den typu 2 (niepływających), dno musi mieć nośność dużo większą od wymaganej przez normę, ponieważ ich nośność zmniejsza się w miarę zanurzania. Ruchome dno Variopool ma tą samą nośność w każdym położeniu. Dzięki zastosowaniu zbiorników wypornościowych zintegrowanych z platformą ruchomego dna i ich wypełnienie pianą polistyrenową, ruchome dno Variopool stanowi jednocześnie przykrycie basenu zmniejszające w znaczącym stopniu odparowanie wody, a tym samym nakłady na jej podgrzewanie. Ruchome dno może być wykorzystane we wszystkich rodzajach basenów:

 • rekreacyjnych,
 • przyszkolnych,
 • olimpijskich,
 • do nurkowania,
 • w centrach fi tness,
 • rehabilitacyjnych (do hydroterapii),
 • prywatnych.

Sterowanie ruchomym dnem

vario-0313Ruchome dno Variopool wykorzystuje technologię PLC. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu kontrolnego z ekranem dotykowym, montowanego na ścianie hali basenowej. System sterowania jest zbudowany na tzw. bazach danych, pozwalając na bardzo elastyczne budowanie menu dostępu, również jego zmianę na życzenie klienta w każdym momencie użytkowania urządzenia. Pozwala on również na kontrolę dostępu do systemu sterowania poprzez użycie loginów i haseł.

Można zintegrować system sterowania ruchomym dnem z systemem BMS lub innymi systemami kontrolno-zabezpieczającymi. W szafce sterującej znajduje się modem pozwalający na bieżącą diagnostykę ruchomego dna oraz zdalne rozwiązywanie wszystkich ewentualnych problemów z software’em. Ruchome dno Variopool porusza się z prędkością 30 cm/min. System poruszania ruchomego dna pozwala na regulowanie głębokości wody co do 1 cm, w każdym momencie użytkowania urządzenia, w odróżnieniu od systemów, w których konieczne jest predefiniowanie użytkowanych głębokości wody. Co ważne, w ruchomych dnach Variopool nie stosuje się żadnych silników elektrycznych, nawet o małym natężeniu prądu ani środków smarujących w wodzie.

Serwisowanie

vario-0314Serwisowanie urządzeń Variopool jest możliwe zarówno przy opróżnionej niecce, jak i przy napełnionym wodą basenie. Umieszczenie mechanizmów ruchomego dna Variopool w podbaseniu umożliwia dostęp do nich w każdej chwili. Elementy znajdujące się w niecce nie wymagają interwencji, ich kontrola czy ewentualna wymiana może odbywać się przy basenie wypełnionym wodą, bez konieczności wyłączania go z eksploatacji.

Jakość na lata

vario-0315Firma Variopool kładzie ogromny nacisk na jakość wykonanych produktów. Materiały, z których są wykonane ruchome dna i pomosty – wzmocnione panele poliestrowe i panele polipropylenowe (do wyboru inwestora) – są odporne na działanie wody basenowej i nie ulegają w niej degradacji. Do produkcji urządzeń jest używana stal 316L trawiona i pasywowana. Wszystkie stalowe elementy są wykonane w tej klasie stali. Podczas spawania, gięcia i innej obróbki (przy tworzeniu konstrukcji) uszkadzana jest naturalna warstwa pasywna stali (chroniąca przed korozją). Proces trawienia i pasywowania odnawia tę naturalną warstwę ochronną. Bez tego, niezależnie od jakości zastosowanej stali, miejsca poddane obróbce nie są chronione przed korozją wżerową.

Firma Variopool jest bezpośrednim producentem urządzeń, a nie firmą handlową. Jest to ogromna zaleta, gdyż:

 • może każde ze swoich urządzeń dostosować do indywidualnych potrzeb klienta,
 • skraca to czas ewentualnych napraw i konserwacji (nie trzeba pisać do firmy handlowej, która takie pismo musi skierować również do producenta),
 • jest bezpośrednio odpowiedzialna za swoje wyroby i dba o swoje dobre imię,
 • daje gwarancję na zainstalowane urządzenia do 30 lat (do wyboru przez inwestora),
 • daje gwarancję dożywotniego dostępu do części zamiennych do danego typu urządzenia, niezależnie od zmian projektowo-technologicznych (a czas życia urządzenia jest szacowany zazwyczaj na ok. 30 lat),
 • wszystkie firmy produkujące komponenty do produkcji urządzeń są w grupie holdingu Variopool, dzięki czemu na każdym etapie produkcji jest możliwe kontrolowanie jakości wyrobów. System Variopool posiada certyfikat wystawiony przez Lloyd’s Register, stwierdzający jego zgodność z normą europejską EN 13451-1 oraz EN 13451-11 wraz z 98/37/EC.

Ponadto:

 • produkty Variopool spełniają wszystkie wymagania dotyczące BHP i posiadają certyfikat CE,
 • wszyscy pracownicy Variopool posiadają certyfikat BHP VCA,
 • Variopool zasiada w Europejskim Komitecie Technicznym TS 138, który opracowuje normy europejskie EN 13451 „Wyposażenie basenów”,
 • każda realizacja jest wykonywana w ten sam sposób, z tych samych surowców i materiałów i każda stanowi miejsce referencyjne firmy,
 • Variopool specjalizuje się w dostawach urządzeń na pływalnie publiczne.

Ruchome dna i pomosty przesuwne są projektowane w 3D, w programie Solid Works plus Cosmos. Część tego programu – Solid Works – rysuje urządzenia w trójwymiarze, równocześnie wykonując rysunki produkcyjne każdego, nawet najdrobniejszego profi lu czy otworu. W ten sposób są eliminowane potencjalne błędy projektowe, przekładające się na wykonanie. Druga część programu projektowego – Cosmos – równocześnie z projektowaniem przeprowadza wszelkie obliczenia obciążeń. Ponieważ oba programy są nierozerwalnie ze sobą związane, wykluczona jest możliwość oszukania programu obliczeniowego przy „odchudzeniu” konstrukcji urządzenia, co jest możliwe przy stosowaniu dwóch oddzielnych programów do projektowania i obliczeń.

Ostatnim, ale równie ważnym czynnikiem decydującym o sukcesie Variopool jest jakość obsługi. Na każdym etapie i wobec każdego partnera fi rma stosuje zasady rzetelnej i solidnej współpracy. Zarówno podczas budowy obiektu, jak i po zamontowaniu urządzeń, klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony doświadczonych pracowników Variopool. Pomoc ta rozciąga się często daleko poza moment oddania obiektu do użytku. Serwis i posprzedażowa obsługa klienta są mocną stroną Variopool. Nawet wiele lat po zainstalowaniu ruchomego dna czy pomostu, kontrahenci mogą liczyć na wszelkiego rodzaju wsparcie ze strony fi rmy.

Uznanie klientów

Takie podejście do biznesu musiało zaowocować powszechnym uznaniem klientów i prymatem na rynku. Variopool zrealizowało ponad 900 projektów na wszystkich kontynentach, pozostawiając konkurencję daleko w tyle. Produkty fi rmy zyskały uznanie w oczach władz europejskiej i światowej federacji pływackiej – Variopool jest ofi cjalnym partnerem PZP, KNZB, LEN, FINA i FIFA. Wyjątkowym wyróżnieniem było powierzenie wykonania ruchomych den i pomostów do basenów zbudowanych na igrzyska olimpijskie w Londynie. Ale najcenniejszą nagrodą dla pracowników firmy jest zadowolenie klientów i płynące ze wszystkich krajów zamówienia na kolejne produkty.

W Variopool nie istnieje pojęcie produktu niższej jakości. Wszystkie urządzenia są produkowane według tych samych norm, przy zastosowaniu tych samych materiałów, w tym samym zakładzie i siłami tych samych, doświadczonych pracowników. Produkty Variopool są identycznej jakości – zarówno w wielkich, prestiżowych obiektach sportowych, jak i w przyszkolnej pływalni w niewielkiej miejscowości. Niech miarą sukcesu firmy będzie fakt, że pierwsze ruchome dno Variopool zostało zainstalowane w 1969 roku i działa do dziś.

20170213_152651

Kontakt:

tel. kom.: 506 012 711

www.variopool.pl,

info@variopool.pl

 

 

TEKST I FOTO | Firma VarioPool Polska