Szybki i nieuciążliwy remont generalny w przemyślanych etapach

Moda na aquaparki i wodne parki rozrywki sprawiła, że poprzez rozgłos i rozmach przyćmiły one niewielkie ośrodki basenowe, które zwykle są przyszkolnymi basenami pływackimi, bardzo często bez nawet niewielkiej części rekreacyjnej i zaplecza saunowego. Jak pokazuje doświadczenie, zwykle to właśnie te niewielkie, mogłoby się wydawać – zapomniane, baseny cieszą się największą popularnością wśród osób nastawionych na pływanie. Można by mnożyć przykłady basenów przyszkolnych, które po stosunkowo niewielkiej inwestycji w renowację zaczęły się cieszyć frekwencją znacznie przewyższającą możliwości obiektu, w godzinach dostępnych dla użytkowników zewnętrznych, czyli po skończeniu zajęć szkolnych, są w 90% wynajęte i dodatkowo mają pełne obłożenie podczas zaledwie kilku ogólnodostępnych godzin w tygodniu.

Remont basenu w Sosnowcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu przy ulicy Czeladzkiej jest dobrym przykładem pokazującym, jak w nieuciążliwy sposób zarówno dla uczniów, jak i klientów zewnętrznych można przeprowadzić generalny remont basenu wybudowanego w latach 70. ubiegłego wieku.

transcom_0211

Do tej pory zostały przeprowadzone w głównej mierze przez firmę Transcom trzy etapy.

Etap I – lipiec/sierpień 2013 r. – wartość ok. 140 000 zł brutto:

  • zmiana sposobu obiegu wody basenowej z jej odzyskiwaniem poprzez zamknięty system składający się z rynien przelewowych oraz zbiornika wyrównawczego wykonanego z PP,
  • likwidacja zbędnego wyposażenia (cz. 1), wymiana części skorodowanych rur technologicznych obiegu wody basenowej wraz z zabudową pompy tłoczącej i dmuchawy do płukania filtrów.

Etap II – lipiec/sierpień 2014 r. (o tym etapie była mowa w PiB nr 14) – wartość ok. 198 000 zł brutto:

  • likwidacja zbędnego wyposażenia (cz. 2), wymiana pozostałych po pierwszym etapie części skorodowanych rur technologicznych obiegu wody basenowej (fot. 1),
  • wykonanie pomieszczenia wraz z instalacją automatycznego dozowania i pomiaru chemii basenowej,
  • wymiana płytek na plaży.

Etap III – lipiec/sierpień 2015 r. – wartość ok. 205 000 zł brutto:

  • kompletna modernizacja wykończenia niecki basenowej – wymiana płytek z zastosowaniem systemowych kształtek brzegowych, wyoblających zgodnie z normami FINA,
  • wymiana słupków startowych na stalowo-tworzywowe.

transcom_0212

Oszczędność i bezpieczeństwo

Zmiana sposobu cyrkulacji wody na obieg zamknięty znacznie zmniejszyła zużycie wody, przynosząc oszczędności nie tylko na samej wodzie, lecz także na jej ogrzewaniu, odprowadzeniu ścieków oraz zużyciu chemii basenowej. Woda uzdatniona i zagrzana nie jest już odprowadzana do kanalizacji, a wraca do systemu uzdatniania, gdzie ponownie jest poddana fi ltracji.

transcom_0213

Zamknięcie obiegu i wykonanie tzw. czynnej rynny przelewowej typu fińskiego wymagało wykonania zbiornika wyrównawczego. Zbiornik o objętości 28 m3 został wykonany z polipropylenu. Ze względu na wielkość był on spawany przez producenta – fi rmę Transcom – na miejscu (fot. 2).

Wymiana płytek na plaży na płytkę porcelanową SeraPool z linii Duna poprawiła nie tylko estetykę, lecz także bezpieczeństwo użytkowników. Najwyższa klasa antypoślizgowości C i R13 na sucho oraz C i R12 na mokro sprawdziła się również w przypadku biegających uczniów, którzy już nie są narażeni na poślizgnięcia oraz upadki (fot. 3).

transcom_0214

Modernizacja niecki basenowej

Zwieńczeniem dwóch poprzednich etapów było wykonanie modernizacji niecki basenowej. O ile konstrukcja żelbetowej  niecki była (i jest) w bardzo dobrym stanie, o tyle wykończenie samej niecki pozostawiało wiele do życzenia. Popękane płytki z niewystarczająco pozaznaczanymi liniami torowymi na dnie i ścianach, nie antypoślizgowe ściany nawrotne, znaczne ubytkipłytek uzupełnione płytkami o innymodcieniu, ubytki w fugach – wszystko to wizualnie odbiegało od nowej i estetycznej plaży (fot. 4).

Kompletna modernizacja niecki basenowej przewidywała nie tylko wymianę samej ceramiki basenowej na ceramikę porcelanową SeraPool, lecz także wykonanie antypoślizgowych ścian bezpiecznych do nawrotów, wzmocnienie istniejących murków wokół niecki, położenie podpłytkowej izolacji przeciwwodnej, wykonanie krawędzi basenowych oraz kolorystyki zgodnie z przyjętymi standardami, a także położenie fug epoksydowych i fug wysokoelastycznych w newralgicznych miejscach narażonych na obciążenia. Bezpieczeństwo użytkownikom miały zapewnić wyoblenia na murkach ścian nawrotnych w odróżniającej się kolorystyce wykonane ze pomocą porcelanowych ćwierćwałków oraz specjalistyczne porcelanowe kształtki pochwytowe z ciemnym wykończeniem (fot. 5, 6).

Ważnym elementem remontu niecki było usunięcie żelbetowych klocków pełniących funkcje słupków startowych na nowoczesne słupki startowe wykonane ze stali nierdzewnej z antypoślizgową powierzchnią wykonaną z tworzywa sztucznego dostosowanedo tego typu konstrukcji niecki basenowej (fot. 6).

transcom_0215

Antypoślizgowość ścian nawrotnych uzyskano dzięki porcelanowym płytkom SeraPool w klasie antypoślizgu C.Obrzeża oraz poziome powierzchnie wykończono linią Striped tego samego producenta, mającą najbezpieczniejszą klasę antypoślizgu C i R13 dla powierzchni mokrych (fot. 6).

Renowacja niecki basenowej wyniosła niewiele ponad 205 tys. zł brutto i została wykonana w niespełna dwa miesiące.

Rzetelne przygotowanie przetargu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym kluczem do sprawnego wykonania remontu

Należy mieć na uwadze, że wykonanie każdego z etapów w tak szybkim czasie za stosunkowo niewielkie pieniądze wymaga od inwestora odpowiedniego przygotowania. Prócz konieczności rozpisania przetargu odpowiednio wcześnie oraz podpisania umowy minimum miesiąc (a najlepiej nawet dwa) przed planowanym rozpoczęciem prac, inwestor musi dokładnie określić wymagania co do technologii, jakości oraz rezultatów, które miałaby przynieść inwestycja. To z kolei wymusza wcześniejsze przygotowanie i bardzo dobre rozeznanie techniczne oraz fi nansowe. Tak wczesne wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu publicznego zapewni mu możliwość terminowego zorganizowania dostaw, zaplanowania prac itp., a co z tym idzie – i jest najważniejsze dla zarządcy obiektu i użytkowników – terminowego zakończenia robót i oddania obiektu do użytkowania.

transcom_0216

W przyszłości planowany jest remontzaplecza sanitarnego, jednak na obecnym etapie przy nakładzie zaledwie niewieleponad 540 tys. zł brutto w trakcie JEDYNIE STANDARDOWYCH, COROCZNYCH PRZERW TECHNOLOGICZNYCH obiekt znacznie podniósł swój standard, zwiększając liczbę komercyjnych użytkowników oraz zmniejszając koszty utrzymania basenu.

Autor jest prezesem zarządu fi rmy Transcom Sp. z o.o.

Transcom Sp. z o.o.
ul. Józefowska 5; 40-145 Katowice
tel.: 32 204 18 87; faks: 32 201 65 36
baseny@transcom.pl
www.transcom.pl

transcom

 

 

 

TEKST |Władysław Sobiech
FOTO | Archiwum firmy