Reklama

Technologia basenowa Schomburg. Systemowe rozwiązania prac wykończeniowych w basenach i obiektach rekreacyjnych

Szukając technologii w zakresie budowy basenów na rynku chemii budowlanej, nie sposób pominąć czołowego i doświadczonego producenta, jakim jest Schomburg – firma obecna w Polsce od ponad 23 lat.

Technologie opracowane i sprawdzone przez lata pozwalają na przeprowadzenie całego procesu związanego z pracami wykończeniowymi na nieckach basenowych na najwyższym poziomie, gwarantującym niezawodność rozwiązań.

Warto zwrócić uwagę, że większość firm produkujących chemię budowlaną dysponuje technologiami pozwalającymi na prowadzenie prac dopiero na etapie po wykonaniu żelbetowej niecki basenowej. Jeden z niewielu wyjątków stanowi firma Schomburg, w ofercie której zarówno projektanci, jak i wykonawcy już na etapie projektowania oraz bezpośredniego wykonawstwa mają do dyspozycji domieszki i dodatki do betonu, taśmy bentonitowe lub elastomery – AQUAFIN CJ3, CJ4, CJ6, które znajdą zastosowanie w newralgicznych miejscach konstrukcji żelbetowej. Ponadto uzupełnienie oferty stanowi pełna gama środków iniekcyjnych, mogących znaleźć zastosowanie w przypadku ewentualnych nieciągłości betonu w wykonanej niecce basenowej. Równie istotny jest fakt, że firma dysponuje Laboratorium Betonu oraz doskonałą kadrą techniczną, która służy wiedzą techniczną na każdym etapie, począwszy od projektu, a skończywszy na realizacji.

Konstrukcja, naprawy, przygotowanie do dalszych etapów prac

Pomimo mnogości rozwiązań na rynku nieckę basenu z reguły stanowi konstrukcja żelbetowa, wybierana ze względu na relatywną łatwość wykonania, stosunkowo niską cenę, a także dowolność w kształtowaniu formy. Żelbetowa niecka basenowa może mieć kształty bardzo skomplikowane (fot. 1) lub tradycyjne, proste do wykonania w formie płaszczyzn.

Na kształt niecki ma wpływ wiele czynników, takich jak przeznaczenie obiektu, jego rozmiary, zastosowanie atrakcji, np. biczy wodnych, oświetlenie itp.

Niezależnie od wizji projektanta co do przyszłego wyglądu oraz cech użytkowych basenu w ofercie firmy Schomburg znajduje się kompletne systemowe rozwiązanie dotyczące materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac wykończeniowych w obiektach basenowych, zarówno małych, jak i dużych, tradycyjnych basenów rekreacyjnych, basenów z wodami solankowymi lub geotermalnymi.schom_001

Ponadto niezależnie od projektowanych okładzin (tradycyjna okładzina basenowa czy drobno elementowa mozaika) firma może zaproponować system mineralny lub chemoodporny, dający możliwość przeprowadzenia prac okładzinowych zarówno w przypadku basenów o bardzo skomplikowanych kształtach, jak i dużych obiektów o relatywnie prostych kształtach.

schom_002

Zaprawy naprawcze (system PCC)

Już na etapie prac żelbetowych (chwilę po zdjęciu szalunków) może się okazać, że pojawiły się pewne nieciągłości betonu na skutek czy to błędów przy betonowaniu, czy też nieodpowiedniego zawibrowania (fot. 2). Mając na uwadze obciążenia, jakim będzie musiała w późniejszym czasie sprostać niecka basenowa, niedopuszczalne jest uzupełnienie powstałych ubytków lub niedociągnięć zwykłymi zaprawami. W takich przypadkach zalecane jest zastosowanie systemowych zapraw PCC przeznaczonych do napraw żelbetów.

Wykonawca stojący przed takim problemem w ofercie fi rmy Schomburg znajdzie system materiałów z linii INDUCRET. Są to mineralne zaprawy zgodne z normą PN-EN 1504-3, stanowiące trzon systemu PCC do napraw konstrukcji żelbetowych.

schom_003

Natomiast w przypadku, gdy nie są wymagane naprawy konstrukcyjne, najpewniej zajdzie konieczność przeprowadzenia reprofi lacji podłoża w celu uzyskania odpowiednich wymiarów obiektu, przygotowania podłoża pod powłoki uszczelniające oraz na późniejszych etapach prac roboty okładzinowe.

Prace reprofi lacyjne mogą być wykonywane na ścianach przy pomocy tynków cementowych o wytrzymałości na ściskanie ok. 10–15 N/mm2, a na płytach dennych z zastosowaniem jastrychów cementowych związanych z podłożem scharakteryzowane jako CT C25-F4. Jednak przeprowadzenie prac przy pomocy ww. środków wiąże się z koniecznością ich odpowiedniego wysezonowania, na co w obecnych czasach nie zawsze można sobie pozwolić.

I tu także przychodzi z pomocą fi rma Schomburg z kompletnym rozwiązaniem, dającym możliwość przeprowadzenia prac reprofi lacyjnych w bardzo krótkim czasie.

Na ściany zalecane jest (po odpowiednim przygotowaniu powierzchni) zastosowanie układu dwóch produktów jako warstwa sczepna INDUCRET-BIS-0/2, natomiast jako produkt roboczy, wyrównujący – jeden ze składników systemu PCC – INDUCRET-BIS-5/40. Bardzo prosta (fot. 3), wręcz intuicyjna aplikacja powoduje uzyskanie doskonałych przyczepności warstw reprofi lacyjnych do ścian niecki basenowej. Ponadto w przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania prac reprofi lacyjnych w grubościach powyżej 40 mm, doskonałe efekty daje nakładanie dwukrotne w celu uzyskania oczekiwanych kształtów.

schom_004

Próba wodna

Prawidłowe wykonanie żelbetowej niecki basenowej niesie za sobą dużą odpowiedzialność, ponieważ musi to być konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo użytkownikom, których jednocześnie w obiekcie będzie bardzo wielu. Wykonanie prac żelbetowych wymaga od wykonawcy profesjonalizmu i dokładności. Niemniej jednak nie jest możliwe wykonanie tych prac w sposób wykluczający konieczność przeprowadzenia dalszych procesów wykończeniowych oraz gwarantujący szczelność bez przeprowadzenia odpowiednich działań. Za odpowiednie działania zmierzające do sprawdzenia szczelności uznaje się wykonanie próby wodnej.

Zatem po wykonaniu prac żelbetowych oraz odpowiednim wysezonowaniu konstrukcji należy przeprowadzić próbę wodną. Sezonowanie niecki basenowej powinno trwać 6 miesięcy, jednak jest dopuszczalne skrócenie tego czasu do 3 miesięcy pod warunkiem zastosowania na późniejszych etapach do prac okładzinowych zapraw klejowych klasyfikowanych jako S1 wg PN-EN12002.

Samo przeprowadzenie próby wodnej sprowadza się do napełnienia niecki basenowej chlorowaną wodą i pozostawieniem jej na dwa tygodnie (fot. 4). W tym czasie obciążenie wywoływane przez wodę poddaje nieckę naprężeniom, które mogą być pomocne we wskazaniu problemów z ewentualną szczelnością konstrukcji – w przypadku basenów musi być ona bezwzględnie zachowana.schom_006

Próba wodna jest bardzo istotnym elementem procesu wykonawczego, pozwalającym ocenić stan niecki żelbetowej w trakcie obciążenia wodą. Podczas próby wodnej w relatywnie łatwy sposób można zinwentaryzować i zidentyfikować nieciągłości w strukturze betonu skutkujące przeciekami. Umożliwia to na późniejszych etapach prac wykonanie odpowiednich działań w celu zniwelowania zaistniałych przecieków. Działaniami tymi mogą być iniekcje przy pomocy produktów firmy Schomburg, np. Aquafin-P1 i Aquafin-P4.

Reprofilacja – przygotowanie powierzchni niecki basenowej pod powłoki uszczelniające

Ze względu na charakterystykę prowadzenia prac żelbetowych nie do uniknięcia jest konieczność przeprowadzenia na późniejszym etapie reprofilacji powierzchni, która ma na celu odpowiednie przygotowanie i wyrównanie podłoża pod prace uszczelniające oraz okładzinowe.

Po wykonaniu próby wodnej, zgodnie z wcześniej przedstawionymi regułami, po usunięciu mleczka cementowego oraz wszelkich innych elementów mogących negatywnie wpływać na przyczepność warstw reprofilacyjnych (fot. 4), podłoże, np. ściany, należy lekko zwilżyć, a następnie nanieść bezskurczową zaprawę do szpachlowania SOLOCRET-15.

W przypadku płyt dennych należy postępować analogicznie, jednak jako preparat adhezyjny zaleca się stosować INDUCRET-BIS-0/2, a następnie jako warstwę reprofilacyjną należy użyć hydraulicznie wiążącego jastrychu mineralnego ASO-EZ4-Plus sklasyfikowanego jako CT-C50-F6-A9.

schom_005Zaletą ww. produktów jest łatwość przygotowania, aplikacji oraz krótki czas wiązania, co w efekcie końcowym daje możliwość prowadzenia dalszych procesów roboczych w znacznie krótszym czasie niż w przypadku stosowania normalnie wiążących materiałów.

Prawidłowo przygotowana, wyrównana przy zachowaniu właściwych wymiarów pośrednich, a także odpowiednio ukształtowana niecka basenowa, uzbrojona we wszelkiego rodzaju atrakcje, np. dysze wodne, może być poddana dalszemu procesowi, czyli pracom uszczelniającym.

Prace uszczelniające

Zastosowanie okładzin ceramicznych jako warstwy wykończeniowej na basenach wymaga użycia odpowiednich materiałów uszczelniających, których zadaniem będzie zapobieganie przenikaniu wody przez konstrukcję niecki basenowej, a tym samym ochrona przed destrukcyjnym działaniem wody.

W zależności od składu wody, jaka będzie stosowana w basenie, mogą być to materiały chemoodporne lub tradycyjne mineralne, elastyczne, bezszwowe zaprawy uszczelniające,  np. Aquafi n-2K (AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN RS 300), który w połączeniu z systemem taśm ASO-Dichtband-2000S oraz uzupełniających system łączników narożnych wewnętrznych oraz zewnętrznych (ASO-Dichtband-2000S Ecke – ausse/ innen) stanowi pełną ochronę przed wodą (fot. 5). Naturalnie ww. produkty znajdują swoje zastosowanie na basenach, w których woda nie jest obciążona chemicznie, czyli porównywalna do wody pitnej.

W basenach z wodą solankową lub wzbogacaną chemicznie ze względu na wymagania np. lecznicze należy bezwzględnie stosować powłoki uszczelniające poliuretanowe, np. dwukomponentowy ASOFLEX-AKB (boden i wand), który dzięki swoim właściwościom chemicznym jest odporny na destrukcyjne właściwości składników chemicznych zawartych w wodach solankowych czy geotermalnych.schom_007

Oczywiście dobór odpowiedniego uszczelnienia, jak i pełnego systemu (mineralny czy chemoodporny) powinien nastąpić już na etapie projektu. Dział doradztwa technicznego firmy Schomburg, po przeprowadzeniu analizy wymagań dot. materiałów, zaproponuje odpowiednie rozwiązanie oraz technologię, gwarantujące bezawaryjną pracę obiektu przez długi czas.

Podczas prowadzenia prac uszczelniających na nowocześnie budowanej niecce basenowej należy liczyć się z koniecznością przejścia przez powierzchnie ścian oraz płyty dennej różnego rodzaju elementów, takich jak atrakcje wodne w postaci dysz, a także części oświetlenia, które po osadzeniu stanowią w wielu przypadkach o atrakcyjności danego obiektu, jednak niosą za sobą konieczność zachowania szczególnej uwagi podczas prac uszczelniających. W tym przypadku fi rma Schomburg zaleca zastosowanie manszet uszczelniających ASO-DICHTMANCHETTE (wand i boden) ściennych i podłogowych, co w połączeniu z mineralnymi zaprawami uszczelniającymi Aquafi n-2K (AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN RS300) stanowi doskonałe rozwiązanie dające maksymalną pewność i szczelność całego układu.

Prace okładzinowe i fugowanie okładzin

Biorąc pod uwagę mnogość okładzin ceramicznych stosowanych w obiektach basenowych, podczas doboru zaprawy klejowej należy się kierować podstawowym wyznacznikiem, czyli parametrami zaprawy klejowej. Czynnikiem determinującym, czy dana zaprawa klejowa nadaje się do zastosowania na basenie, są jej parametry klasyfikowane wg normy PN-EN 12004.

Na tym etapie prac fi rma Schomburg zaleca zastosowanie cienkowarstwowej elastycznej zaprawy klejowej (fot. 6) SOLOFLEX klasyfi kowanej wg PN-EN 12004 jako C2TE.

schom_008

Kleje oznaczone jako C2 wg ww. normy mają odpowiednie parametry, które spełnią wymagania. Ponadto niecka basenowa, jako powierzchnia narażona na permanentne działanie wody, wymusza na wykonawcach stosowanie odpowiednich technik prowadzenia prac okładzinowych w celu zminimalizowania pustek powietrznych pod okładzinami ceramicznymi. Dąży się do tego poprzez pełne pokrycie zaprawą klejową roboczej powierzchni okładziny, minimalizując tym samym możliwość wnikania wody pod okładziny i powodowania destrukcji w warstwach znajdujących się pod nimi.

Zwieńczeniem prac okładzinowych są prace fugowe. Na tym etapie prac firma Schomburg zaleca wysoko wytrzymałą mineralną zaprawę fugową HF05 Brilliantfuge, pracującą w zakresie szerokości od 3 do 20 mm, klasyfikowaną wg PN-EN 13888 jako CG2 WA.

Dylatowanie miejsc krytycznych na basenach

Nie sposób pominąć odpowiedni system dylatowania powierzchni w obiektach basenowych. Bez wykonania przemyślanych przerw dylatacyjnych pomiędzy konstrukcją niecki basenowej a strefą okołobasenową w krótkim czasie nastąpiłaby degradacja wszystkich warstw, a tym samym konieczność wyłączenia obiektu basenowego z użytku i poddania go kosztownym naprawom.

schom_009

Podczas prac wykończeniowych trzeba pamiętać, że wszystkie dylatacje występujące w podłożu należy przenieść przez istniejące warstwy, zachowując przy tym pełną szczelność i elastyczność układu. W doskonały sposób pokazuje to rys. 1, gdzie w miejscu dylatacji konstrukcyjnej pomiędzy niecką basenową a strefą okołobasenową uzupełnienie powłoki uszczelniającej Schomburg Aqufi n 2K stanowi taśma uszczelniająca Schomburg ASO-DICHBAND-2000S. Ze względu na odpowiedzialność, jaka spoczywa na tym szczególe – zachowanie bezwzględnej szczelności w miejscu dylatacji przy jej jednoczesnych ruchach (niejednokrotnie dość znacznych) – zalecane jest zdublowanie taśmy Schomburg ASO-DICHBAND-2000S wklejanej zgodnie z poniższym rysunkiem.

Dopełnienie rozwiązania dylatacji stanowi zastosowanie polipropylenowego sznura dylatacyjnego oraz trwale elastycznej, grzyboodpornej fugi silikonowej ESCOSIL-2000-UW.

Podsumowanie

iorąc pod uwagę fakt, jakim obciążeniom muszą sprostać baseny, a co za tym idzie – konstrukcje oraz materiały stosowane przy ich budowie, obiekty te są uznawane za jedne z najtrudniejszych w realizacji, projektowaniu oraz doborze odpowiednich materiałów (technologii). Z tego powodu niedopuszczalna jest przypadkowość przy wyborze wykonawców oraz technologii basenowych. Niedochowanie odpowiednich rygorów już na etapie projektu, ale także podczas prowadzenia prac żelbetowych i wykończeniowych, prowadzi w prostej linii do dużych problemów bezpośrednio w obiekcie oraz ogromnych nakładów fi nansowych niezbędnych do przeprowadzenia napraw. Aby uniknąć ewentualnych problemów, należy stosować systemowe, pełne i sprawdzone w Polsce i Europie rozwiązania, do jakich należą produkty fi rmy Schomburg.

mgr inż. Rudolf Juszczyk jest doradcą technicznym fi rmy Schomburg

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.
ul. Sklęczkowska 18a, 99-300 Kutno
tel.: 24 254 73 42
faks: 24 253 64 27
biuro@schomburg.pl
www.schomburg.pl

TEKST | Rudolf Juszczyk
FOTO | Archiwum firmy Schomburg